Nesouhlas se záměrem vybudovat Aqua ZOO Bechyně

 

Zastupitelstvo města Bechyně

náměstí T.G..Masaryka 2                                                                                                                 

391 65 Bechyně

                                                         

                                                                                                                V Bechyni dne 27.11.2012

 Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu  petičním

 Věc: Nesouhlas se záměrem vybudovat Aqua ZOO Bechyně

 Vážení zastupitelé,       

žádáme Vás o zrušení záměru vybudovat Aqua ZOO / delfinárium / v prostoru sportovního stadionu v Bechyni, záměru prodat pro tyto účely stavbu čp. 358 na st.p.č. 1256, st.p.č. 1256, č.par. 1255/1, č.par. 1257, č.par. 1264/11, vše v k.ú. Bechyně a záměru vybudovat příjezdovou komunikaci k plánovanému objektu podél Zahradní ulice, což potvrzujeme svými podpisy.

Tento plán výrazně zhorší kvalitu bydlení. Fotbalové hřiště by mělo být určeno pro sport, nikoliv z něho vybudovat parkoviště pro návštěvníky. Výfukové plyny z aut návštěvníků zhorší kvalitu ovzduší v místě určeném pro sport a relaxaci.

My, občané města Bechyně, považujeme tento projekt i podnikatele pana Libora Hrubého, který ho chce realizovat, za nedůvěryhodné / viz článek iDNES.cz: „Podnikatel, který chystá delfinárium, ještě nezaplatil za stavbu ZOO“ /. Domníváme se, že našemu městu hrozí zadluženost jako podílníkovi.

Bylo by krásné mít v Bechyni prosperující Aqua ZOO s vysokou návštěvností, ale to by naše městečko muselo mít tak nejméně 1 milion obyvatel ! Argumenty pana Libora Hrubého, že v Chicagu to funguje, jsou přinejmenším úsměvné. Chicago včetně okolí má 10 milionů obyvatel.

Zjistili jsme, že tento či podobný projekt byl předložen ve více malých městech České republiky.  V současné době shromažďujeme podrobnější údaje. Budeme Vás o všem informovat.

Pokud by Vás naše argumenty přece jen nepřesvědčily, žádáme tímto o další podrobná jednání.

Zastupitelé bděte, nevěřte slibům! Jde tu přece pouze o dotace, ale ne pro Bechyni.

Občané by nejvíce uvítali plavecký krytý bazén.

Petici sestavil petiční výbor.

 

Petiční výbor ve složení:

1) Ing. Ladislav Honsa, Zahradní 928, Bechyně

2) Miroslav Mikuláš, Zahradní 923, Bechyně

3) Marie Hrdličková, Zahradní 929, Bechyně

4) Petr Vitha, Zahradní 925, Bechyně

5) Ing .Helena Honsová, Zahradní 928, Bechyně

6) MUDr. Zlatuše Mikulášová, Zahradní 923, Bechyně

7) Eva Vontorová, Zahradní 922, Bechyně

Osobami oprávněnými zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byli určeni pan

Ing. Ladislav Honsa a pan Miroslav Mikuláš.

 


Petiční výbor    Kontaktujte autora petice