Nesouhlas s prodejem pozemků ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové soukromé společnosti Durychova s.r.o

My, občané žijící v městě Hradec Králové, nesouhlasíme s tím, aby Statutární město Hradec Králové prodalo pozemky pp.č. 595/2, pp.č. 595/8, p.p.č. 617/1 a pp.č. 618/8 v katastrálním území Nový Hradec Králové o celkové výměře 2 058 m2 společnosti Durychova s.r.o, se sídlem Vlkova 841/46, 130 00 Praha 3, k zástavbě.

Důvody nesouhlasu:

1.      Výše uvedené pozemky jsou jedním z posledních zbytků zeleně v místě mezi budovou Harmonie I, Durychovou ulicí a Benešovou třídou. Na pozemcích jsou hnízdiště ptáků, čmeláků, motýlů a dalšího hmyzu. Po prodeji těchto pozemků společnosti Durychova s.r.o. by zeleň i fauna z tohoto místa zmizela.

2.      Výstavba většího bytového domu v blízkosti ulic Durychova, Benešova, Štolbova a Slunečná by vedla k dalšímu zhoršení již tak zoufalé možnosti k zaparkování, zhoršení přístupu k bydlišti dalším zahuštěním dopravy, zhoršení přístupu složkám IZS, většímu hluku a prašnosti v lokalitě. 

3.      Společnost Durychova s.r.o. již vlastní pozemek pp.č. 595/1 o dostatečné výměře pro případnou výstavbu přiměřeně veliké stavby. Zeleň na pozemcích města Hradec Králové (pp.č. 595/2, pp.č. 595/8, p.p.č. 617/1 a pp.č. 618/8) může zůstat zachována.  


Ing. Petr Šuba    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ing. Petr Šuba, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...