Nesouhlas s  návratem tramvajového provozu na Václavské náměstí v Praze.

P E T I C EZastupitelstvu Magistrátu Hlavního města Prahy.

Mariánské nám. 2,

Praha 1, 110 01V Praze 1.11.2019

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Věc: Nesouhlas s  návratem tramvajového provozu na Václavské náměstí v Praze.

My, občané České republiky a obyvatelé Prahy, nesohlasíme s návratem tramvajového provozu na Václavské náměstí v Praze.


Důvody nesouhlasu:

  1. V nedávné historii, kdy byl provoz tramvaji v roce 1980 na Václavském náměstí ukončen se k tomuto kroku přistoupilo pro zklidnění dopravní situace. Již v té době totiž docházelo v těchto místech k velmi kolizním situacím.

  2. Praha má mnoho prioritních dopravních řešení a nutnost zpět zavedení tramvaje na Václavském náměstí mezi ně nepatří.

  3. Dopravní obslužnost metrem a tedy dvěmy linkamy a 3 výstupy je z našeho pohledu dostačující.

    Děkujeme

Za petiční výbor:

  1. Milan Maruštík

  2. Petr Zavadil

  3. Pavel Novák

Za petiční výbor je oprávněna jednat:

Milan Maruštík, trvale bytem Petržílova 11, Praha 12, 143 00.Podpisový arch k petici

Text předmětné petice je umístěn na první straně či v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Věc (obsah petice):

Nesouhlas s  návratem tramvajového provozu na Václavské náměstí v Praze.Za petiční výbor:

Milan Maruštík, trvale bytem Petržílova 11, Praha 12, 143 00. jako osoba oprávněná jednat za petiční výbor ve styku s příslušnými orgány.

 

Jméno a příjmení (čitelně)

Bydliště (ulice a číslo)

Podpis

 


Milan Maruštík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Milan Maruštík, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...