Nesouhlas s kroky vedení SSUD Brno

 My, níže podepsaní studenti a jejich rodiče Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, tímto vyjadřujeme svůj nesouhlas s kroky současného vedení naší školy. V nedávné době byl ukončen pracovní poměr jednoho z učitelů, aniž by byla za něj včas zajištěna náhrada. Dvěma zaměstnancům byla protiprávně dána výpověď na základě “lajkování” příspěvků na sociální síti (Instagram). Je nepřijatelné vnímat jakoukoliv kritiku, či dokonce i jen lajk pod cizím příspěvkem, jako kyberšikanu. Proto nemůžeme mít důvěru ve vedení školy, které nepostupuje objektivně a kterému k vyhození učitele stačí „lajk“ pod lehce kritickým příspěvkem na sociální síti. A nemůžeme mít důvěru ve vedení, které vnímá kritiku jako osobní útok a vyvolává v nás strach a obavy z následků našeho svobodného projevu, který přitom sami vnímáme jako pomoc naší škole (z tohoto důvodu jsou také podpisy na této petici seřazeny podle abecedy).

 Jako studenti se chceme plně věnovat studiu (výuce/vzdělávání) a tvůrčí činnosti. Aktuální nálada na naší škole k tomu ale nepřispívá. Změny, které pozorujeme, vytváří napjatou atmosféru, ve které nám není dobře a ve které je potlačeno vše, co dělalo naši školu dobrou a svobodnou institucí.

 Žádáme tedy o přehodnocení minulých rozhodnutí (i rozhodnutí v personálních otázkách) a otevření svobodné diskuse, ve které se nebudeme obávat projevit svůj vlastní názor na to, jak je naše škola vedena. Věříme a doufáme, že řešení najdeme v rámci školy. Reakci očekáváme do 5. října 2022.

V Brně, dne 22. září 2022