Neodvolávejte ředitele, odvolejte vedoucího odboru kultury!

GBR.jpgŽádáme, aby byla výběrová řízení na posty ředitelů galerií Ústeckého kraje s okamžitou platnosti zrušena a aby byly ředitelům (teď již pouze pověřeným řízením) jejich mandáty se zpětnou platností prodlouženy na dobu neurčitou a posílena tak důvěryhodnost instituce Rady Ústeckého kraje.

 V roce 2017, po plošném odvolání šesti ředitelů muzeí a galerií v Ústeckém kraji, byli ředitelé, vzešlí z výběrových řízení, jmenování do svých funkcí na dobu dvou let s možností prodloužení na dobu neurčitou. Už samotné jmenování na dobu dvou let vzbudilo pochybnosti o kompetentním rozhodování, obzvlášť když do vedení Muzea v Chomutově vítěz výběrového řízení jmenován nebyl. Po dvou letech byli noví ředitelé potvrzeni ve svých funkcích na dobu neurčitou, ale stávající ředitelé, kteří své posty v roce 2017 obhájili, nikoli. A to bez udání jakéhokoli důvodu!

Jsou zde tedy důvodné obavy, že i kdyby zkušení a úspěšní ředitelé ve výběrovém řízení opět uspěli (za předpokladu, že by byli ještě vůbec ochotni se výběrového řízení zúčastnit), nebudou do funkce jmenování, jak tomu bylo v případě ředitele Muzea v Chomutově.

Všechny okolnosti nasvědčují tomu, že Ústecký kraj se cílevědomě zbavuje schopných a zároveň nepohodlných (protože kriticky uvažujících) ředitelů, čímž poškozuje kulturu celého regionu. Dokladem toho je i likvidace Galerie v Mostě jejím sloučením s Muzeem v Mostě, čímž zanikla proslulá výstavní činnost ředitele galerie odvolaného v roce 2017, který se do výběrového řízení již nepřihlásil.

 

Za petiční výbor

 prof. Ing. arch. Mirko Baum

akad. mal. Igor Hlavinka

PhDr. Michal Janata

prof. MgA. Rudolf Prekop

PhDr. Vlasta Smoláková, CSc.

PhDr. Martin Souček, Ph.D.

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. – emeritní děkan FA ČVUT v Praze

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr.h.c. – rektor VUT v Brně

PhDr. Jaromír Zemina 

POZOR Pokud jste neobdrželi e-mail, aby jste svůj podpis potvrdil, hledejte jej ve složce Hromadné, protože byl zřejmě vyhodnocen jako hromadné reklamní sdělení.


igor hlavinka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji igor hlavinka, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...