Nedovolme prodat Jindřišskou věž

Jako farníci, věřící, obyvatelé Nového Města, ale i ostatní občané žádáme Vás, představitele pražského arcibiskupství zodpovědné za hospodářství pražské arcidiecéze, abyste ukončili prodej Jindřišské zvonice a další potenciální předměty a objekty posvátného rázu, které jsou dědictvím našich předků namáhavě zbudované ke cti Boží a blahu společnosti, a které nesmí po stovkách let existence najednou padnout za oběť následkům špatného hospodaření pražského arcibiskupství.

V mnoha evropských jazycích se kostel a církev řeknou tím samým slovem (Ecclesia, Church, Iglesia atp.). Kostely jsou zhmotněním církve na zemi, nejposvátnějším prostorem křesťanů. Je tedy jasné, že objekty kostelů nebo devicionální předměty nejsou určeny komerčním účelům - je jasné, že se o ně nekdo musí starat, tak jak se staráme o vlastní domy nebo auta. Jestliže z vašich úst - církevních představených a kněží - vyjde argument, že je třeba prodat zvonici od kostela nebo cokoliv podobného, protože to nevydělává nebo nám je to "k ničemu", je to zcela zvrácené tvrzení a smýšlení nehodné duchovních osob.

Jsme pohoršeni, že v roce kdy vrcholí Synoda vyjde otevřené stanovisko z AP, které vědomě ignoruje hlas věřících a pohrdá jím i v médiích. Hlasem věřících, kteří mají k sakrální stavbě jako je Jindřišská zvonice osobní vztah. Jsme pohoršeni dlouhodobým jednáním pražského arcibiskupství v otázkách hospodářství, zvlášť nešťastnými a nevratnými kroky jakými jsou prodeje sakrálních staveb nebo předmětů. Jsme o to více překvapeni, že jste si jako představitelé AP nezachovali ani špetku cti a nenabídli Zvonici městu Praze, ale místo toho jste otevřeně přiznali, že je vám zcela jedno, kdo si věž koupí a proč, protože vám jde jen o byznys a peníze.

Prosíme vás tedy, abyste přehodnotili svá rozhodnutí obětovat sakrální věci a tisícileté kulturní dědictví časným ekonomickým problémům. Už nikdy to nepůjde vrátit zpět.

313315967_8254047847998686_8537892352437226615_n1.jpg

HISTORIE SPRÁVY VĚŽE

Jindřišská věž byla postavena v 15. století a do dnešní doby přestavěna v roce 1599 nákladem Magistrátu Nového Města Pražského, ale i bohatých měšťanů a farníků u Svatého Jindřicha. Byla vystavěna jako kostelní zvonice určena pro velké a těžké zvony, které by se jinak v počtu i velikosti již do malé kostelní věže nevešly. Farnost sv. Jindřicha byla po celou dobu její historie jejím vlastníkem, provozovatelem a starala se o všechny její opravy a přestavby spolu s patronem farnosti, kterým byla novoměstská radnice. Jindřišská věž patřila farnosti i za komunismu, kdy sloužila jako skladiště Spartakiády, a nebyla tedy předmětem navráceného majetku v nedávných "restitucích". V roce 2000 podepsal farář P. Kelnar smlouvu o pronájmu s firmou Jindřišská věž s.r.o., která věž zrekonstruovala a postavila uvnitř novou vnitřní konstrukci. Smlouva je platná do roku 2044, do kdy platí také zmíněná společnost nájemné majiteli věže. Majitelem zvonice byla až do roku 2008 Římskokatolická farnost sv. Jindřicha, která byla v onom roce nucena věž spolu s dalšími pozemky darovat pražskému arcibiskupství. Tomu se zřejmě líbilo komerční využití stavby, která by jinak z principu zvonice ani nevydělávala. Nejedná se tak o "prodělečnou nepotřebnou stavbu" do které by AP muselo jen investovat peníze.

Nyní AP argumentuje tím, že farnost by neměla peníze na její opravu, pokud by farnosti byla věž vrácena. Co je však také faktem, že AP pobírá dva nájmy komerčních prostor fary u sv. Jindřicha. Tato farnost je sice bohatší, má však také vyšší náklady. Pokud by hospodařila sama se svým majetkem a výdělky, na opravu by bývala měla prostředky, a navíc by s ní začala už mnohem dříve.

Uvnitř zvonice je část původního mobiliáře, který nebyl předmětem Darovací smlouvy z r. 2008. Jsou jimi: renesanční zvon Maria z r. 1518 a další dva zvony v expozici věže (gotický a renesanční). Dále historický hodinový stroj a dva renesanční hodinové cimbály z r. 1577. Je jen otázkou, jak se tato břemena budou řešit v případě prodeje nemovitosti do soukromých rukou.

Z pohledu historie a financování Jindřišské věže na ní má nezpochybnitelně předkupní právo Praha, ať už Praha 1 nebo Magistrát. Nové Město jako bývalý patron farnosti (který ještě za 1. Republiky dosazoval faráře) vždy financoval stavbu i přestavby zvonice. Má tedy na její existenci zásluhy.


Matyáš Berdych    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Matyáš Berdych svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...