Nechceme výstavbu domu o 12 NP místo supermarketu BILLA v ulici Na Petřinách

Komise územního rozvoje na svém zasedání ze dne 6.11.2019 schválila výstavbu nového bytového domu v místě stávajícího supermarketu BILLA. Navrhovaný objekt tvoří hmotu ve tvaru „L“ s výškovými dominantami o 12 a 10 NP ve svých nárožích. Výstavba takového domu by nejen významně zhoršila kvalitu bydlení v okolních domech - (masivní dům zhorší osluněnost bytů, přibude aut, dětí do již plných ŽŠ a MŠ atd., ale také významně naruší vzhled lokality - kolem jsou převážně nízké panelové domy o max. 7 NP. Obytný dům opravdu není to, co lokalita potřebuje, stávajícím obyvatelům nic pozitivního nepřináší. Ačkoli je stávající objekt ve špatném stavu, není důvod pro zvětšování jeho objemu. Stávající supermarket může být zachován, ve zbývajících 3 patrech pak mohou být další obchody, komunitní centrum, restaurace, fitness, společenský sál, ordinace lékaře... spousta možností, která stávajícím obyvatelům přinese do života pozitivní, ne negativní změnu. 

Komise navíc tuto významnou změnu s obyvateli nějak neprojednávala a nevzala v potaz jejich přání. 

Odkaz na zápis ze zasedání, na kterém bylo toto projednáváno:

https://www.praha6.cz/export/1822/komise/zapisy/p6za4091909.doc

Prosíme, podepište tuto petici a šiřte ji mezi obyvateli nejen Prahy 6, aby se každý o připravované změně mohl dozvědět. 


Alžběta Jilečková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Alžběta Jilečková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...