Nechceme další nepřizpůsobivé občany na Praze 14

V březnu tohoto roku schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 442 "Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ". Na základě těchto pravidel budou do bytů ve vlastnictví Hl. m. Prahy ubytováni mimo jiné osoby v sociální tísni.

My, níže podepsaní, důrazně protestujeme proti nastěhování sociálně nepřizpůsobivých občanů, např. bezdomovců, na Prahu 14, kde Hlavní město Praha, disponuje stovkami volných bytů.  Máme obavu, že do lokality Černého Mostu, Lehovce a dalších částí Prahy 14, které jsou již nyní nadměrně zatíženy negativními sociálními jevy, se tak mají stěhovat další občané, kteří zde velmi pravděpodobně zhorší kvalitu života. Hrozí zhoršení bezpečnostní situace, pořádku, klidu, sousedského soužití a čistoty veřejného prostoru.  

V minulosti Hlavní město Praha již v několika vlnách do této lokality nastěhovalo velké množství problematických občanů, což zde vedlo k vytvoření sociálně vyloučených lokalit a ke zhoršení kvality života místních občanů. Považujeme za skandální, nespravedlivé a zcela nepřípustné, aby naše městská část byla opět takto "obětována" a stala se bydlištěm jinde nepohodlných a své okolí obtěžujících osob, a to v situaci, kdy v Praze 14 nejsou uspokojivě řešeny ani problémy stávající. 

Chápeme, že  bezdomovectví a to, že některé děti vyrůstají v azylových domech a na ubytovnách je třeba řešit, ale je zcela proti zdravému rozumu kumulovat občany, kteří nezvládají žít běžným způsobem života, na jednom místě.

Vyzýváme proto vedení Hl. m. Prahy, aby tento plán neprodleně přehodnotilo a volné byty na území Prahy 14 byly nabídnuty přednostně učitelům, policistům, hasičům, sociálním pracovníkům apod. Jinak se z Prahy 14 začnou slušní lidé vystěhovávat a vznikne zde ghetto, podobné některým částem nebezpečných periférií Paříže či jiných západních metropolí.


Občanská iniciativa „Nechceme nepřizpůsobivé občany na Praze 14“    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Občanská iniciativa „Nechceme nepřizpůsobivé občany na Praze 14“ svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...