NECHCEME KOSTKY, CHCEME ASFALT

Kraj Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina
Hejtman Kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA

Pístov, 05.10.2012

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

NECHCEME KOSTKY, CHCEME ASFALT

Vážený pane hejtmane,
žádáme o rekonstrukci silnice číslo 4062/II v úseku Jihlava – Pístov, která je ve správě Kraje Vysočina.
Nelíbí se nám, obyvatelům příměstské části Jihlava – Pístov, stejně tak Vysoké a Popic (rovněž tak našim příbuzným, přátelům a návštěvám), několikrát denně jezdit po nerovné a hrbolaté cestě, která je vybudovaná z dlažebních kostek. Nelíbí se nám ničit si svůj majetek ne svojí vinou – naše motorová vozidla poměrně dost stavem silnice trpí a musí podstupovat častější výměny náhradních dílů. Nelíbí se nám v zimě jezdit po silnici, která je v době náledí velmi nebezpečná.
Jsme si vědomi skutečnosti, že v minulosti bylo nutné, aby tato silnice byla řešena tímto způsobem, protože silnici používala armáda, po silnici jezdily tanky, obrněné transportéry a další vojenská technika. Ale armáda v Pístově již řádku let není! Po silnici, krom obyvatel výše citovaných příměstských částí, jezdí spousta nákladních vozidel, díky kterým (ač nechtěně) ze silnice vypadávají dlažební kostky, které jsou samy o sobě nebezpečné, protože zůstávají „vyloupnuté“ uprostřed silnice a dále následně vznikají v silnici díry.

Nemyslíme si, že by se jednalo o tak rozsáhlý úsek a tedy o tak obrovské investice. Proto apelujeme, aby se celá záležitost co nejdříve projednala a silnice opravila, tzn. aby místo silnice z dlažebních kostek vedla z Jihlavy do Pístova silnice asfaltová.

Děkujeme.

Petiční výbor ve složení:  

1) Olga Hlochová, Pístov 43, 586 01 Jihlava
2) Dagmar Veselá, Pístov 27, 586 01 Jihlava
3) Milan Mirek, Pístov 21, 586 01 Jihlava
4) Petr Pikl, Pístov 28, 586 01 Jihlava


Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byla určena Olga Hlochová, Pístov 43, 586 01 Jihlava.


Olga Hlochová    Kontaktujte autora petice