NE! POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ VE VODŇANSKÉ SMUTEČNÍ SÍNI

 My níže podepsaní občané České republiky, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice, nesouhlasíme s pořádáním jakýchkoliv kulturních akcí ve smuteční síni  u vodňanského hřbitova. Smuteční síň MUSÍ sloužit primárně k obřadům spojeným s rozloučením se zesnulými, jakékoliv jiné využití těchto prostor znevažuje památku našich zesnulých. 
   Žádáme tímto Radu města Vodňany, aby přijala taková opatření, aby bylo v budoucnu zamezeno snahám kohokoliv využívat prostory smuteční síně k jiným, nežli obřadním účelům. 

Miroslav Kouba, Město a venkov    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Miroslav Kouba, Město a venkov svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...