NE překladišti v Malešicích

1. 1. 2017

RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1  

VĚC: Terminál Malešice

 

Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o provedení celého procesu posuzování vlivu na životní prostředí, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Jsme obyvatelé dotčených městských částí a obáváme se, že plánovaná trasa pro velkokapacitní nákladní dopravu vedená po ulici Průmyslová -> Teplárenská, Tiskařská je dlouhodobě přetížená a tedy se domníváme, že zvýšení provozu v oblasti Malešic a přilehlých městských částí se zásadně dotkne i oblasti Dolních Měcholup, kdy nákladní doprava bude využívat již takto přetíženou Kutnohorskou ulici ve snaze vyhnout se kolonám na ulici Jižní spojka, což povede k zhoršení dopravní situace, zvýšení hluku a prašnosti v celé přilehlé oblasti Dolních Měcholup, Uhříněvsi a Říčan.

Dále se obáváme, že výstavba překladiště bude mít zásadní dopady na životní prostředí Malešic, Strašnic, Hrdlořez a Kyjí, kde také dojde ke zvýšení objemu dopravy, prašnosti a hluku.

Máme za to, že výstavba masivního překladiště v hustě obydlené části města není přínosem, zvláště není-li dostavěn Pražský okruh (D0), a tudíž příjezdové cesty nejsou připraveny na takový objem dopravy, který se očekává, a mnohdy vedou středem zalidněných pražských obcí.  

S pozdravem níže podepsáni


Barbora Dubská    Kontaktujte autora petice