NE nové autobusové zastávce v ulici Ke Krči a dalšímu zhoršení životního prostředí v Braníku. ANO pro zklidnění dopravy na frekventované ulici

My, níže podepsaní obyvatelé Prahy 4 – Braníka a ostatních částí Prahy využívající MHD žádáme, aby autobusová zastávka Přístaviště, směr Kačerov/Roztyly nebyla po úpravě tras linek 196 a 197 přesunuta na nové místo v ulici Ke Krči. Žádáme, aby bylo vybráno vhodnější místo jak pro cestující, tak pro obyvatele Braníka. Není možné, aby se v souvislosti se stavbou nového Dvoreckého mostu, který má pomoci dopravní situaci v Praze a bude stát obyvatele Prahy miliardy korun, zhoršovalo životní prostředí jejich obyvatel. Chápeme potřebu přesunu zastávky z důvodu úpravy trasy linek po dostavbě nového mostu, nicméně zásadně nesouhlasíme s přesunem zastávky do ulice Ke Krči a pro její umístění zde neshledáváme relevantní důvody. Žádáme tak o její umístění ideálně do ulice Modřanská (nyní zastávka náhradní dopravy X3/X17 směr Modřany), a to z důvodu bezpečnosti, snazšího transferu a s ohledem na životní prostředí.

mapka3.jpg

Jako hlavní důvody uvádíme:

· značné snížení komfortu cestujících, kteří zastávku Přístaviště využívají jen jako tranzitní (bus/tram);

· vzdálení od tramvajových zastávek prodlouží transfer a dále přetíží pěší komunikaci s nevyhovující šířkou;

· zastávka Přístaviště se neúměrně přiblíží k zastávce U Staré pošty. Je neefektivní a neekonomické, aby na ulici byly hned za sebou 3 autobusové zastávky (Přístaviště – U Staré pošty – Branické náměstí);

· sníží se komfort residentů v okolí zastávky, která se přesune do obytné zóny;

· významně se sníží již nyní špatná přehlednost u přechodu pro chodce před domem Ke Krči 2;

· výrazně se sníží bezpečnost na této komunikaci.

Žádáme také, aby Magistrát hl. m. Praha a MČ P4 usilovali o zklidnění dopravní situace na ulici Ke Krči, zlepšení životního prostředí a řešili tíživý problém s absencí parkovacích míst. Ulice je nyní silně zatížená automobilovou dopravou, jezdí zde mj. 3 linky autobusů a vozidla záchranné služby. Nová zastávka dopravu, bezpečnost a životní prostředí ještě zhorší.

Žádáme Magistrát v součinnosti s městskou částí, aby:

· byly osazeny stávající přechody retardéry nebo alespoň barevně zvýrazněny;

· bylo usilováno o výměnu stávajících autobusů za ekologicky šetrnější elektrobusy;

· bylo ve spolupráci s občany přistoupeno k revitalizaci ulice, a to jak osazením více zeleně k zajištění lepšího klimatu, tak vybudováním alespoň několika parkovacích míst pro zásobování místních a obchodníků (na/vykládka bez ohrožování chodců při parkování na chodnících a v poničené zeleni);

· byly do ulice umístěny kamery pro měření rychlosti.

 


Ing. Jana Škodová, Ke Krči 1041/2, Praha 4 a Mgr. Jana Slavíková, Ke Krči 1041/2, Praha 4    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Jana Škodová, Ke Krči 1041/2, Praha 4 a Mgr. Jana Slavíková, Ke Krči 1041/2, Praha 4 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...