NE hotelu v Křižínkově!

Jako občané a přátelé Křižínova prostřednictvím této petice vyjadřujeme svůj NESOUHLAS se údajným zastavovacím záměrem pozemku parc.č.(bude doplněno po zveřejnění SU Tišnov), k.ú. Křižínkov, na jehož základě by měl být na tomto místě vystavěn hotel či jiné zařízení podobného charakteru.

V případě plánované výstavby musíme vyjádřit svůj jasný nesouhlas s formou, s jakou je tak činěno. Záměr může vytvářet dojem, že má nerespektovat stávající výstavbu pro trvalé bydlení.

Obracíme se tedy na vás s žádostí o otevření diskuze této problematiky, aby se dané místo v budoucnosti nestalo nepříjemným a velkým trnem v oku naší krásné obce.


Obyvatelé Křižínkova    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Obyvatelé Křižínkova svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...