NE - nesouhlas s obnovením těžby čediče v Chuchelně u Semil

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s obnovou těžby čediče v dobývacím prostoru Chuchelna. Odmítáme devastaci krajiny, v níž se nacházejí další tři aktivní lomy. Odmítáme zničení posledního lesa a zdejších vodních ploch. 

V roce 2024 má být obnovena těžba čediče v prostoru, jehož území spadá od roku 2015 do globálního geoparku UNESCO. Povolení těžby Obvodního báňského úřadu, uděleného společnosti Eurovia, je z roku 1995, tedy téměř 30 let staré. Těžař není údajně povinen zajistit nový hydrologický a geologický průzkum, ačkoli situace v dotčeném území se po 30 letech razantně změnila, a to zejména s ohledem na spodní vodu. Aktivní lomy svými odstřely neovlivňují pouze situaci spodních vod, ale život lidí v oblasti.

Spolu s obnovením těžby zanikne poslední místní les, který ještě nezlikvidoval kůrovec. Prašnost a hluk se přiblíží tomu, co zažívají již mnoho let obyvatelé nedaleké obce Smrčí – všudypřítomný bílý pokryv prachu a neustálý, intenzivní hluk spjatý nejen s častými odstřely, ale i s následným zpracováním kamene a jeho dopravou. Zatíží se infrastruktura. Zmizí vodní plochy a na nich závislá fauna i flóra. Zmizí koridor pro divokou zvěř, naruší se spodní vody. Ke třem aktivním lomům se přidá čtvrtý. Likvidace krajiny, která není třeba.

Zásadním argumentem státu je v prvé řadě vždy prosperující ekonomika. Řečí čísel: celková hodnota dotčeného biotopu, tj. území, o které se jedná, činí 492,8 mil. Kč, což bude v případě obnovení činnosti jednorázová ztráta. To není vše, podle ekosystémové
metody hodnocení se ukázalo, že čtyři základní život podporující funkce – klimatizační funkce, udržení vody, produkce kyslíku a prostředí vhodné pro rozvoj biodiverzity –
produkují na zdejší ploše 73,3 hektaru každoročně podpůrné a regulační služby ve výši 1,9 miliard Kč, které jsou při likvidaci vegetace ekonomicky nenahraditelné nejen místně a regionálně, ale i globálně. Jinými slovy, ekonomická ztráta při obnově činnosti lomu je 492,8 milionu Kč jednorázově a téměř 2 miliardy ročně. Tuto ztrátu, která bude mít významný dopad na budoucnost celého území, výnosy z činnosti lomu vyrovnají jen stěží. Je dobré si uvědomit, že v konečných číslech není nijakým způsobem obsažen vliv společenský, tj. přímý vliv na kvalitu života místních obyvatel i návštěvníků,
protože je zdánlivě nevyčíslitelný.

Odmítáme devastaci zdejší krajiny, zvýšení prašnosti, hluku a další narušení seismiky pravidelnými odstřely, odmítáme, aby činnost lomu měla vliv na budoucnost života
v oblasti.

 

Neaktivní lom v Chuchelně.20200508_171427.jpg

IMG_7579.JPG

datel_3.jpeg

Aktivní lom Smrčí

20200330_1635461.jpg

20200330_145021.jpg

 

 

 

 


Klára Voskovcová, Spolek Mlok z lomu    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Klára Voskovcová, Spolek Mlok z lomu svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...