NE - nesouhlas s obnovením těžby čediče v Chuchelně u Semil

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s obnovou těžby čediče v dobývacím prostoru Chuchelna. Odmítáme devastaci krajiny, v níž se nacházejí další tři aktivní lomy. Odmítáme zničení posledního lesa a zdejších vodních ploch. 

V roce 2024 má být obnovena těžba čediče v prostoru, jehož území spadá od roku 2015 do globálního geoparku UNESCO. Povolení těžby Obvodního báňského úřadu, uděleného společnosti Eurovia, je z roku 1995, tedy téměř 30 let staré. Těžař není údajně povinen zajistit nový hydrologický a geologický průzkum, ačkoli situace v dotčeném území se po 30 letech razantně změnila, a to zejména s ohledem na spodní vodu. Aktivní lomy svými odstřely neovlivňují pouze situaci spodních vod, ale život lidí v oblasti.

Spolu s obnovením těžby zanikne poslední místní les, který ještě nezlikvidoval kůrovec. Prašnost a hluk se přiblíží tomu, co zažívají již mnoho let obyvatelé nedaleké obce Smrčí – všudypřítomný bílý pokryv prachu a neustálý, intenzivní hluk spjatý nejen s častými odstřely, ale i s následným zpracováním kamene a jeho dopravou. Zatíží se infrastruktura. Zmizí vodní plochy a na nich závislá fauna i flóra. Zmizí koridor pro divokou zvěř, naruší se spodní vody. Ke třem aktivním lomům se přidá čtvrtý. Likvidace krajiny, která není třeba.

Zásadním argumentem státu je v prvé řadě vždy prosperující ekonomika. Řečí čísel: celková hodnota dotčeného biotopu, tj. území, o které se jedná, činí 492,8 mil. Kč, což bude v případě obnovení činnosti jednorázová ztráta. To není vše, podle ekosystémové
metody hodnocení se ukázalo, že čtyři základní život podporující funkce – klimatizační funkce, udržení vody, produkce kyslíku a prostředí vhodné pro rozvoj biodiverzity –
produkují na zdejší ploše 73,3 hektaru každoročně podpůrné a regulační služby ve výši 1,9 miliard Kč, které jsou při likvidaci vegetace ekonomicky nenahraditelné nejen místně a regionálně, ale i globálně. Jinými slovy, ekonomická ztráta při obnově činnosti lomu je 492,8 milionu Kč jednorázově a téměř 2 miliardy ročně. Tuto ztrátu, která bude mít významný dopad na budoucnost celého území, výnosy z činnosti lomu vyrovnají jen stěží. Je dobré si uvědomit, že v konečných číslech není nijakým způsobem obsažen vliv společenský, tj. přímý vliv na kvalitu života místních obyvatel i návštěvníků,
protože je zdánlivě nevyčíslitelný.

Odmítáme devastaci zdejší krajiny, zvýšení prašnosti, hluku a další narušení seismiky pravidelnými odstřely, odmítáme, aby činnost lomu měla vliv na budoucnost života
v oblasti.

 

Neaktivní lom v Chuchelně.20200508_171427.jpg

IMG_7579.JPG

datel_3.jpeg

Aktivní lom Smrčí

20200330_1635461.jpg

20200330_145021.jpg

 

 

 

 


Klára Voskovcová, Spolek Mlok z lomu    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Klára Voskovcová, Spolek Mlok z lomu svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )