Návrat vlajky Ukrajiny na Lounskou radnici!

Screenshot_20221026_1647271.jpgMy, níže podepsaní občané Loun, vyjadřujeme tímto nevoli s odstraněním vlajky našeho spojence, státu Ukrajina, z městské radnice novou koalicí ANO, SPD, PATRIOTŮ a ČSSD. Požadujeme, aby byla vlajka navrácena, a to ze dvou primárních důvodů.

1. Vlajka byla stažena v rozporu s pravidly. Usnesením Rady města 36/2022 byla vlajka na radnici vyvěšena, odstraněna byla svévolně bez přijetí jiného usnesení nebo revokace zmíněného usnesení. Tím byl porušen zákon o obcích, §102, odst. 3.

a především

2. Vlajka Ukrajiny není pouze státním symbolem našeho spojence, který trpí ruskou teroristickou invazí. Jde o znak solidarity s lidmi z Ukrajiny. O jasné stanovisko, že všichni cítíme, že se má dodržovat mezinárodní právo, že máme pomáhat slabším, když jsou napadeni agresorem, a že se hrdě hlásíme k mezinárodnímu společenství, které odsuzuje zlo páchané na nevinných obětech Putinovy bezdůvodné invaze. Vlajka Ukrajiny je tak symbolem všech, kterým záleží na svobodě, demokracii a sebeurčení malých států tváří v tvář bezohledné postsovětské moci. Máme-li být hrdé město, je třeba konat hrdé činy, jako je viditelná podpora trpících. A to navzdory těm, kteří si přejí konec demokracie, revizi naší příslušnosti k Západu a přerušení projevů solidarity s oběťmi, ať už z jakéhokoliv důvodu.

Navrhujeme řešení: přidat jeden stožár, aby mohla vedle vlát také vlajka města Louny. Pak svěšení vlajky Ukrajiny pozbyde jakéhokoliv, i iracionálního důvodu.

 

Petiční výbor

Vratislav Filípek, Ivana Hluštíková, Petr Felix Šťastný - LOUNY SPOLEČNĚ


Vratislav Filípek, LOUNY SPOLEČNĚ    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Vratislav Filípek, LOUNY SPOLEČNĚ bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...