Náprava nevyhovující organizace předzápisů JCU

jihoceska_univerzita_logo-012.jpg

Vážený pane rektore, vážení členové Akademického senátu

Obracíme se na vás s palčivým problémem, který se nazývá „standardní předzápis“.

Úvodem je důležité zdůraznit, že se nejedná o petici. Internetový petiční formát byl zvolen vzhledem k současné situaci pro snazší organizaci a přehlednost podpisů studentů.

Žádáme o nápravu nevyhovující organizace předzápisů v systému STAG za poslední 2 semestry. (Přidání 30vteřinového odpočtu mezi přihlašováním během přetížení systému nepovažujeme za adekvátní řešení této situace – jedná se o rozdíl mezi posledními 2 semestry.)

Problém se standardním předzápisem se vyskytuje hned na několika fakultách. Snahou každého studenta je provést zápis časů předmětů tak, aby se mu zapsané předměty co nejméně překrývaly a aby student nestrávil více času přemisťováním mezi univerzitními budovami než studiem v prostorách univerzity. Pokud se v „kritickou“ chvíli zápisu může přihlásit pouze část studentů a přednost v přihlášení získají studenti, kteří jsou připojeni prostřednictvím internetového připojení JCU, tak tato část studentů získává neopodstatněné, ale velmi významné, zvýhodnění.

Z časové prodlevy u externě připojených studentů pak vznikají komplikace, které musí být následně složitě řešeny přes jednotlivé vyučující, katedry, navyšování kapacit předmětů, nebo žádostmi, domluvou a změnami „na černém trhu“ přímo mezi studenty.

Žádáme tedy univerzitu o sofistikovanější alternativu zápisu než „Kdo zaváhá, nežere. Systém se ti nenačetl, tvoje smůla.“ Pokud organizace předzápisu funguje na jiných univerzitách, tak věříme, že i na naší univerzitě je možná její úprava do akceptovatelné podoby.

Domníváme se, že úprava nemusí být nijak složitá a může zahrnovat např.:

  • Rozdílné termíny předzápisu pro různé fakulty, čímž by se výrazně snížila zátěž systému STAG.
  • Navýšení kapacity IT a počtu přihlášených studentů v systému STAG, aby se všichni studenti mohli zapisovat zároveň.
  • Pevný časový rozpis povinných předmětů a vyhrazené časové období na předměty volitelné, povinně volitelné (dopoledne / odpoledne), což by eliminovalo značný počet problémů vznikajících překryvem zapisovaných kurzů.
  • Co nejvíce pevný rozvrh, kdy by žádné závody o rychlý zápis nebyly nadále zapotřebí.

Tímto tedy prosíme o projednání současné neutěšené situace Akademickým senátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a návrh řešení.  

 

Níže podepsaní studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


studenti JCU    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji studenti JCU svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...