PETICE ZA ZACHOVÁNÍ NÁDRAŽNÍ BUDOVY V HOLEŠOVĚ

My, níže podepsaní občané Holešovska a příznivci železniční dopravy a tratí prostřednictvím této petice žádáme ministra průmyslu, obchodu a dopravy Vlády ČR a generálního ředitele Správy železnic a ředitelství Správy železnic Olomouc, aby zůstala zachována nádražní budova v ul. Palackého v Holešově.

Protestujeme proti nedostatečně odůvodněnému zbourání historické, pozdně klasicistní budovy postavené v 80. letech 19. století.

Připomínáme, že celé nádraží bylo teprve nedávno opraveno za obrovských milionových nákladů. 

Protestujeme proto proti plýtvání finančních prostředků z rozpočtu státu a fondů Evropské unie.

Žádáme o zachování čistoty, klidu a pořádku v těsné blízkosti tří důležitých škol a v blízkém sousedství nově zbudovaného autobusového nádraží.

Přejeme si, aby vedoucí pracovníci Správy železnic přistupovali k výše zmíněné historické stavbě a k jejímu pěknému, estetickému okolí s úctou, jakou si zaslouží a aby vzácnou architektonickou památku z 19. století v Holešově zanechali postavenou pro další generace.

DĚKUJEME

holesov1.jpgNJ0CVPNSFGWSDPIRT2TFVDITEGUXPLME0PB3SEZ5EAHNER3S1.jpg


Mgr. Olga Svátková, Ph.D.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Olga Svátková, Ph.D. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...