„Na podporu Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a jejím pedagogům“

My, níže podepsaní, vyjadřujeme touto peticí podporu Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (KTVVZ) a jejím pedagogům.  Pedagogové z KTVVZ ve vztahu k nám studentům vždy plnili své pracovní povinnosti, a to i nad rámec stanoveného pracovního plánu. Vždy se snažili stmelovat kolektiv, ať už v rámci výuky nebo výjezdních kurzů, chovali se k nám důstojně, s respektem a v souladu s etickými pravidly, motivovali nás a rozvíjeli nás jak v profesním, tak i v osobním životě. Jsou nepostradatelnou součástí fakulty a stojíme za jejich setrváním v pozici pedagogů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. 

Nesouhlasíme s jednostranně vedenou dehonestační mediální kampaní, proti níž se pedagogové KTVVZ, Pedagogická fakulta a potažmo celá Masarykova univerzita nemůže bránit. Stížnosti na údajné sexuální obtěžování a neetické chování pedagogů byly řádně prošetřeny vedením fakulty, včetně uvalení trestů a přijetí adekvátních preventivních opatření. Jsme hrdí na svoji fakultu a na možnost zde studovat. Studium považujeme za bezpečné a v souladu se všemi pravidly profesní etiky. Žádáme tímto o projednání této petice novým vedením Pedagogické fakulty MU a na příštím řádném jednání Akademického senátu PdF MU.

 

Za petiční výbor:

Pavlína Kokojanová, Za Horou 372, 664 82 Říčany u Brna

Terezie Poledníková, Wolkerova 675/7, 742 21 Kopřivnice

Lenka Tomášková, Dušínova 1809, 664 34 Kuřim

Nikol Kottová, Suchohrdelská 240, 699 02 Znojmo

Veronika Turčíková, Bolzanova 23, 669 02 Znojmo

Aneta Zemanová, Pávov 22, 586 01 Jihlava

 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 


Pavlína Kokojanová, Terezie Poledníková, Lenka Tomášková, Veronika Turčíková, Nikol Kottová, Aneta Zemanová    Kontaktujte autora petice