Petice za úpravu podmínek horolezectví a vysokohorské turistiky v návrhu vyhlášky TANAPu

Ve věci Návrhu návštěvného poriadku TANAPu (dále jen "návrhu") zveřejněného Okresným úradom v Prešove 25.1. 2019 my, níže podepsaní dle zákona č. 85/1990 a 29/2015 Zb.z., apelujeme na tvůrce návrhu a další zainteresované osoby, aby s ohledem na zájmy horolezecké i turistické veřejnosti:

1) neschválili uzávěru TANAPu od 1.11. do 15.12. a od 16.4. do 1.6. pro horolezeckou činnost (definovanou § 5/1 návrhu) a umožnili horolezectví celoročně, případně vyčlenili oblasti pro provozování horolezectví i v době uzávěry.

2) neschválili § 5/1.2 a umožnili, alespoň v některých oblastech a zimních obdobích, vykonávat v rámci přípravy horolezeckou činnost i ve stupni II UIAA, případně v zimním období i v terénu povoleném pro skialpinismus S4.

3) vytvořili a schválili oblasti vhodné pro letní a zimní vysokohorskou turistiku mimo TZCH.

4) doplnili § 5/1.2 výjimkou pro horolezectví a skialpinismus ve smyslu začínat tůry před stanovenou dobou a v § 5/3.2 vypustili slovo "skialpininistickým".

 

Odůvodnění:

K bodu 1) horolezecká činnost byla zatím vykonávána během celého roku, kdy tak docházelo i k rozložení této aktivity, což bylo nepochybně šetrnější i k přírodě. Horolezectví ve III UIAA a více ostatně neprobíhá v místech, kde by docházelo k výraznému rušení zvěře nebo ničení vegetace.

K bodu 2) V zimním období se mohou dle návrhu skialpinisté pohybovat v terénu S4, což je oblast bez větší expozice a se sklonem do 45 stupňů dle platné stupnice Tento sklon odpovídá přibližně stupni II UIAA, jakkoliv je nelze vzhledem k rozdílné metodice ztotožnit. Dochází tak k rozdílu mezi povolením pro zimní horolezectví a skialpinismus, přestože v praxi jsou obě tyto aktivity často spojovány. Aby v případě zhoršených podmínek nebo smíšeného družstva nedocházelo k porušování pravidel, v rámci zimní přípravy by bylo moudré ponechat nižší stupeň horolezecké obtížnosti (II UIAA) vhodný pro nácvik nebo doplnit povolení i stupněm S4 pro horolezce bez skiapinistické výstroje.

K bodu 3) V přípravných návrzích a debatách v minulých letech se mezi taková místa vhodná pro náročnější turistiku jevila např. Končistá, Vysoká přes Kohútik, Malý Ľadový štít ze Sedielka, Lomnický štít tzv. Emericiho nářkem, Kežmarský štít přes Huncovské sedlo apod.

K bodu 4) Pozdní nástupy v letních obdobích zvyšují riziko pohybu horolezců během odpoledních bouří a bloudění za tmy, tj. event. záchranné akce. Pozdní nástupy v zimě zvyšují riziko odpoledního stržení lavin a podobně bloudění za tmy.

K bodu 4 a doplnění k bodu 2) V zimním období nejsou vždy podmínky vhodné na provozování skialpinismu, ale lze je vykonávat s použitím zimní horolezecké výzbroje.

 

Prosíme, aby se s ohledem na dlouhou (nejen českou a slovenskou) tradici horolezectví a turistiky tyto návrhy do nové vyhlášky dostaly a aby se překrásná tatranská příroda i nadále zpřístupňovala těm, kdo ji dokáží ocenit.


HCC Frýdek-Místek    Kontaktujte autora petice