Možnost odchodu studentů SPŠ Chemické Brno ze školy ve volných hodinách

 Vážené vedení Střední průmyslové školy chemické Brno, se sídlem Vranovská 65, 614 00 Brno-Husovice.  

 Vás my, studenti této školy vyzýváme podle našeho práva vyplývajícího ze školního řádu hlavy II. čísla 6, o osobním projevu, též vyplývajícího ze Čl. 17 odst 1 zákona č. 2/1993 Sb. žádáme Vás o připuštění možnosti odchodu studentů/ek při volných hodinách mimo prostory této školy. Jsme si jisti, že není nutné držet studenty/ky v budově a měl by jím být umožněn odchod ze školy na čerstvý vzduch ve volných hodinách. Disponujeme informací, že na mnoho základních i středních školách, je tato okolnost zcela běžná a proto se dožadujeme jejího zavedení i na naší škole. Pokud tato žádost bude splněna, i pokud ne, požadujeme, aby každou hodinu byl v učebnách zajištěný dostatečný pohyb vzduchu, otevřením oken a dveří.            

Též požadujeme 

  •  Umožnení odchodu zletilým žákům ze školy ve volných hodinách, svým odchodem za sebe přebírají odpovědnost.
  • Umožnění odchodu nezletilým žákům, kde jejich zákonní zástupci přebírají tuto odpovědnost.

 Pokud tato petice dosáhne množství podpisů polovinu počtu studentů této školy, budeme ji brát za přijatou.    


Studenti SPŠCH Brno    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Studenti SPŠCH Brno, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...