Za podporu festivalu Made of Metal v Hodoníně

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním  

„Za podporu festivalu Made of Metal v Hodoníně“    

My, níže podepsaní přátelé, fanoušci a podporovatelé festivalu Made of Metal, prostřednictvím této petice žádáme vedení města Hodonín, aby připustilo, že je tento festival v areálu Vodního cvičiště pro město přínosem, a aby mu vyjádřilo nezbytnou podporu potřebnou k organizaci dalšího ročníku.    

Domníváme se, že akce, která již přivedla do Hodonína cca 8000 návštěvníků z celého světa, přináší městu nejen všeobecný věhlas, ale také nepochybný finanční profit. Návštěvníci festivalu za tři dny jeho trvání ve městě výrazně podpoří lokální ekonomiku - restauratéry, hoteliéry i další podnikatele. Festival je navíc českými i zahraničními vystupujícími a návštěvníky velmi pozitivně hodnocen a za své první dva ročníky se již zařadil mezi nejvýznamnější metalové festivaly v Česku. Jeho podporu a význam dokládá také tato petice.  

Z výše uvedených důvodů zastupitele města žádáme, aby deklarovalo svoji podporu festivalu následujícím způsobem:  

1.      aby poskytli výpůjčku areálu Vodního cvičiště pro další ročník festivalu,

2.      aby modernizovali a zajistili technické vybavení areálu Vodního cvičiště (oplocení, rozvod elektřiny, osvětlení, přívod vody) tak, aby nabízelo stejný standard pro pořádání kulturních akcí jako obdobná zařízení v jiných městech (např. Metalfest v Plzni),

3.      aby festivalu poskytli finanční podporu formou dotace v dostatečné výši pro uskutečnění dalšího ročníku.   Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednávány a brány v potaz.

Předem děkujeme.  

  Za petiční výbor: Mgr. Jitka Hrabovská, Dvorského 30/10, 639 00 Brno, Ing. Stanislav Macek, Měšťanská 73, 695 01 Hodonín,

Jiří Kašík, Brandlova 3171/80B, 695  01 Hodonín a Michal Pospíšil, Žižkova 2294/4, 695 01 Hodonín


Jitka Hrabovská    Kontaktujte autora petice