Mír a spravedlnost,  výzva vládě České republiky

   Vyzýváme českou vládu, aby:

1/ ukončila slovní podporu válce na Ukrajině a šíření nenávisti vůči kterémukoli státu či jeho představiteli, a potlačování názorů, které válku kritizují,

2/ podnikla veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří, jehož součástí bude i přerušení dodávek zbraní, a poté k jednání o spravedlivém míru, a to se svými evropskými partnery s cílem získat pro mír i vládu USA,

3/ požadovala po ostatních evropských vládách v Radě EU poctivé a nestranné vyhodnocení dopadu sankcí uvalených na ruskou ekonomiku a zároveň naopak dopadu těchto sankcí na obyvatelstvo a ekonomiky evropských zemí,

4/ zdržela se jakékoli podpory uvalování dalších sankcí do doby vyhodnocení efektů sankcí již existujících ve smyslu bodu 3, a pokud se prokáže, že jsou pro Rusko neúčinné, kdežto pro evropské země a jejich obyvatelstvo poškozující, požadovala jejich zrušení,

5/ se soustředila  na zmírňování dopadů války, inflace, drahoty a sankcí a zajistila skutečnou, účinnou a rychlou pomoc českým obyvatelům a podnikům.

​ -----------------

 Tyto požadavky jsou převzaty z iniciativy Mír a spravedlnost, která je prezentována zde:    miraspravedlnost.cz

  Tam je také možnost podpisu, ale není tam možnost vyjádřit souhlas anonymně. Zde je navíc ještě možno současně s podpisem doplnit nebo i změnit uvedené požadavky podle svého osobního názoru, a to v kolonce Comment.


Ing. Pavel Dudr    Kontaktujte autora petice