Manifest "SVOBODA 21" - apel vládě, Poslanecké sněmovně a Senátu ČR

Rádi bychom oslovili všechny, kteří se domnívají, že současná situace musí mít nějaké světlo na konci tunelu. 

Principy, které navrhuje náš Manifest, mohou znít možná naivně, avšak jsou významným námětem, jak skutečně řešit nejen ztrátu důvěry, ale také nutnou ochranu celé naší společnosti! 

Prosíme, podpořte nás svým podpisem. Děkujeme!

_______________________________________________________

 

Vážený pane premiére, vážený pane ministře zdravotnictví, vážená vládo, vážení představitelé státu – poslanci, senátoři.  

 

My svobodně uvažující občané – po měsících akceptování epidemiologických nařízení, příkazů a zákazů – žádáme vás, námi zvolené zástupce pro řízení věcí veřejných, abyste se v termínu nejpozději do začátku roku 2021 vrátili k principům, ze kterých jedině, a především vychází naše západní civilizace – tedy k principům LIBERÁLNÍ SPOLEČNOSTI. 

Víme, že naše společnost demokratická stále je, avšak principy liberalismu, jsou čím dál častěji opomíjeny. Je přitom zjevné, že právě podstata liberální společnosti uvozuje demokracii ke své hlavní prioritě a tou je SVOBODA! 

Nikoliv – SVOBODA „prostá“ – jít si kam chci, dělat si co chci, bavit se, jak chci….   

Nýbrž – SVOBODA „fundamentální“ – svoboda rozhodnout se, svoboda vlastního postoje, svoboda kultury ducha, svoboda vlastního způsobu ochrany zdraví a majetku, svoboda setkávání se, svoboda blízkého kontaktu, a především svoboda vlastní odpovědnosti jako nejvyšší hodnoty. 

V žádném případě nechceme polemizovat s odborníky o tom, zda je onemocnění Covid-19 běžnou virózou či nebezpečnou nemocí! 

Konstatujeme však, že v historii lidstva vždy byly a budou lehčí i nebezpečné nemoci – včetně rozsáhlých epidemií. Tyto nemoci však nesmí být a doposud také nebyly záminkou k tak významnému omezování společnosti a především „duše společnosti“ příkazy a nařízeními!

 Státy a občané také proto, z výše uvedených pohnutek, dlouhodobě a pragmaticky budují sofistikované zdravotní systémy, do kterých každý jednotlivec solidárně přispívá. 

Chápeme zcela, že všechna dosavadní opatření formou nařízení a příkazů jsou aplikována právě za účelem ochrany systému zdravotní péče České republiky. Přesto konstatujeme, že výše definovaná „fundamentální svoboda“ jednotlivce, je i tak hodnotou významnou!

 ·      Apelujeme tedy na vás, aby všechny zákazy, nařízení, restrikce byly nejpozději k počátku roku 2021 zrušeny a zaměněny výhradně za doporučení a svoboda rozhodnutí, jak k problému přistoupit, byla ponechána na každém člověku, případně odpovědném člověku konkrétní instituce, soukromé společnosti atp. 

·      Část již nyní pro pandemii alokovaných prostředků, aby byla použita k nákupu a distribuci kvalitních ochranných prostředků ohroženým skupinám – a také těm, kteří "jen" již podlehli strachu z nakažení! 

·      Žádáme, aby statistiky nemoci Covid-19 byly uveřejňovány pouze jednou týdně a v kontextu všech dalších onemocnění tak, aby bylo zamezeno celospolečenské frustraci
z každodenního počtu zemřelých či nakažených virem SARS-CoV-2 bez dalšího kontextu!

 ·      Apelujeme na vás se vší vážností, abyste zajistili návrat našeho světa k běžnému žití s umírněným přístupem ke všem rizikům života se silným akcentem na možnost svobodného rozhodování se a na osobní odpovědnost každého jednotlivce – občana našeho státu.

Pouze svobodná lidská bytost, je totiž ve výsledku schopna skutečně efektivně čelit (ať už fakticky či psychicky) všem nebezpečím života – nemoci nevyjímaje!   

 

V úctě,   

 

Petr Gazdík, MBA

Mgr. Milan Němec

JUDr. Lucie Ševčíková 

Květa Němcová 

Mgr. Alena Antalová 

MgA. Ivana Vaňková 

Mgr. Klára Latzková 

Lukáš Kučera

David Kachlíř 

Matěj Jaroš 

Petra Šimberová DiS. 

Bc. Sára Milfajtová 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Gazdik svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...