Malé lásky - otevřený dopis FN Plzeň, ministru zdravotnictví a profesním organizacím

Vážený pane přednosto, vážené dámy a vážení pánové,

komerční televize Nova vysílá v těchto týdnech dokumentární reality show Malé lásky, která umožňuje divákům nahlédnout do porodního sálu plzeňské fakultní nemocnice. Jsme znepokojeni přístupem zdravotnického personálu k procesu porodu. Dokumentární reality show Malé lásky prezentuje medicínsky vedené porody s intervencemi, přičemž většina všech porodů má potenciál proběhnout bez jakýchkoliv zásahů.

Tento dopis směřujeme přednostovi gynekologicko-porodnické kliniky FN Plzeň, Ministru zdravotnictví České republiky, České gynekologické a porodnické společnosti, České lékařské komoře, Unii porodních asistentek, České komoře porodních asistentek a České společnosti porodních asistentek.

Na poradny organizací podepsaných pod tímto otevřeným dopisem se obrací stále více žen, které si přejí porodit normálně. Světová zdravotnická organizace (WHO), jejímž členem je i Česká republika, definuje normální porod jako samovolně započatý, s nízkým rizikem na počátku porodu, které přetrvává i během celého porodu a narození dítěte, kdy se dítě narodí spontánně v pozici hlavou napřed v období mezi ukončeným 37. a 42. týdnem těhotenství a po porodu jsou matka i dítě v dobrém stavu. WHO dále zdůrazňuje, že k narušení přirozeného procesu porodu by měl vždy existovat závažný důvod.

Nejmodernějším způsobem péče je Evidence based practice (EBP), která vyhovuje právu a autonomii ženy, hledá cesty v souladu s aktuálním poznáním a chrání zdravotníka před odpovědností rozhodování, neboť je důraz kladen na informovanou a svobodnou volbu porodní péče.

Podpora normálního porodu by měla být při poskytování porodní péče standardem a medicínské vedení porodu by mělo nastupovat až ze závažných důvodů nebo na přání ženy.

Ztráta autonomie, autoritativní přístup a nadbytečná bolest při medicínsky vedeném porodu je pro mnohé ženy natolik traumatizující, že ztratí odvahu přivést na svět další dítě. V posledních letech navíc přibývá žen, které se v případě, že se jim nedaří nalézt vhodnou porodnici s respektující a důstojnou péčí, rozhodnou přivést na svět své dítě v domácím prostředí bez zajištěné odborné zdravotní péče. Tato péče je pro tyto ženy těžce dostupná, drahá a v médiích podhodnocovaná, což s sebou může nést značná rizika.

Na porodní přání žen, které se na nás obracejí, by měli poskytovatelé zdravotních služeb brát zřetel. Tato přání jsou přínosná a realizovatelná a týkají se zejména laskavé péče porodních asistentek, které o ženu a její dítě pečují celé těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Na rozdíl od toho, co můžeme vidět v pořadu TV Nova Malé lásky, chtějí tyto ženy rodit

  • s respektem k porodnímu procesu – bez škodlivých rutinních zásahů a vyrušování zbytečnou administrativou,
  • s lidskou důstojností – bez familiérní manipulace,
  • s informovaným souhlasem v případě medikace a intervencí,
  • s podporou volného pohybu pro úlevu od bolesti a hladký průběh porodu,
  • s případným využitím přenosného nebo bezdrátového kardiotokografu,
  • bez řízeného dýchání a tlačení,
  • s podporou svobodné volby polohy při porodu pro minimalizaci porodních poranění,
  • s dotepáním pupečníku a
  • s nepřetržitým kontaktem matky a dítěte.

Vyzýváme všechny zúčastněné k výraznému zvýšení podpory normálního porodu, k zajištění takových podmínek, při kterých mají ženy možnost porodit normálně podle svých přání, což může vést ke snížení míry traumatizace žen i jejich dětí a počtu odborně nezajištěných porodů doma z důvodu nespokojenosti s porodní péčí v porodnici.

Abychom mohli ženám zprostředkovat celistvé informace, žádáme představitele profesních organizací a zástupce státu o informace, ve kterých českých porodnicích mohou ženy porodit normálně s informovanou a svobodnou volbou porodní péče.

 

S pozdravem,

 

Kontaktní osoby:

Ivana Antalová, Česká ženská lobby, ivana.antalova@czlobby.cz, tel. +420 734 665 147

Petra Sovová, Hnutí za aktivní mateřství, petra.sovova@iham.cz, tel. +420 776 465 486

Zuzana Štromerová, Porodní dům U Čápa, stromer@upcmail.cz, tel. +420 602 958 396

Vlasta Jirásková, Česká asociace dul, vlasta.jiraskova@volny.cz, tel. +420 602 747 065

Miloslava Kramná, APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, mila.kramna@gmail.com, tel. +420 776 153 123

Zora Javorská, Nesehnutí, zora@nesehnuti.cz, tel. +420 606 722 988

 

Zdroje:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63167/1/WHO_FRH_MSM_96.24.pdf

http://malelasky.nova.cz/