Významné posílení signálu mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) v obci Malá Úpa a okolí

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

za významné posílení signálu mobilních operátorů v obci Malá Úpa

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

  • Obec Malá Úpa má nedostatečné pokrytí mobilním signálem všech tří největších mobilních operátorů - O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „mobilní operátoři“).
  • Obec Malá Úpa má sice 135 trvale žijích obyvatel, ale během zimní a letní sezóny se stává velkým horským střediskem, které během roku navštíví více než 100.000 hostů a na špatné pokrytí mobilním signálem si stěžují všichni, občané i hosté Malé Úpy.
  • Obec Malá Úpa leží na hranici s Polskem a je prvním místem, které polský turista navštíví, Malá Úpa se tak stává vizitkou České republiky.
  • Obec Malá Úpa je charakteristická rozptýlenou zástavbou, skládá se z několika lokalit, vzdálených od sebe několik kilometrů, částečně v členitém terénu. I to může způsobovat, že pokrytí mobilním signálem v naší obci není dobré, na několika místech je dokonce nulové. Špatné pokrytí se týká i spodního úseku státní silnice č. 252 od katastrální hranice obce Malá Úpa až do Horního Maršova – Temného Dolu, jehož obyvatelé si na signál stěžují také. A vzhledem k odlehlosti Malé Úpy od ostatních měst a obcí je pro nás možnost komunikace důležitější než kdekoliv jinde.
  • V případě nehody (např. lyžařského úrazu) není možné se dovolat na tísňové volání včetně telefonu na jednotky záchranného integrovaného systému (zejména hasiči), Horskou službu ČR (zranění na sjezdovce atd.).
  • Provozovatelé penzionů, chat a chalup nemají kvalitní příjem mobilního signálu ani u jednoho ze tří mobilních operátorů, a tak nejsou schopni reagovat na poptávky hostů.
  • Žádost o posílení signálu byla zaslána na všechny tři mobilní operátory v listopadu 2017, Vodafone Czech Republic, a.s. oznámil posílení v části obce, zbylí dva operátoři však na území Malé Úpy nepočítají s rozšířením a posílením signálu.

My, níže podepsaní občané – trvale žijící, sousedé i hosté Malé Úpy a okolí

žádáme Český telekomunikační úřad

o významné posílení signálu mobilních operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) v  obci Malá Úpa a okolí

Petiční archy budou k dispozici k podepsání na Informačním centru v Malé Úpě a ve Veselém výletu v Horním Maršově


Karel Engliš    Kontaktujte autora petice