Proti rušivým aktivitám v Mahlerových sadech v Praze

My, obyvatelé okolí Mahlerových sadů v Praze, protestujeme proti nadměrnému hluku a rušení, které způsobují časté akce pořádané v areálu Žižkovské věže (např. v rámci Divadla pod věží, nebo restaurace Miminoo).

V areálu se konají divadelní představní, muzikály, koncerty a jiné akce, které někdy včetně zkoušek trvají celý den a pokračují do nočních hodin. Hluk a vibrace z těchto akcí nás obtěžují a závažně narušují kvalitu života v naší čtvrti. Domníváme se, že toto obtěžování naplňuje podstatu narušování veřejného pořádku a občanského soužití.

Je třeba zdůraznit, že tato lokalita není vhodná pro hlasité produkce, protože se nachází uprostřed obytné zóny, navíc v typu zástavby, která amplifikuje hluk. Areál Žižkovské věže je v územním plánu veden v kategorii „parky, historické zahrady a hřbitovy“, nebyl tedy určen pro venkovní hudební produkce.

Hudba a hluk z akcí narušují naše každodenní činnosti a spánek. Akce Divadla pod věží se konají téměř každý večer, někdy navíc i odpoledne, po více než dva letní měsíce. Mnohdy jde o koncerty, které zvlášť významně zhoršují kvalitu života v okolitých bytech, protože i při zavřených oknech je intenzita zvuku taková, jako by přímo v místnosti např. hlasitě hrálo rádio. Nadto se v prostorech amfiteátru konají i jiné akce, někdy extrémně hlučné, jako Red Bull Dance Your Style: Praha 8. 6. 2024. Hlukové znečištění dosáhlo takové míry, že je v letním období téměř nemožné normálně využívat naše domovy. Představení nezřídka přesáhnou do nočního klidu vymezeného 22. hodinou, nadto pokračují stejně slyšitelnými technickými pracemi, a několik set lidí tvořících publikum z nich ani nemůže odejít neslyšně. Nemluvě dále o tom, že takto hlasitá hudba i před 22. hodinou zvlášť negativně doléhá na nejrůznější skupiny lidí – ty, kdo např. pracují na směny, nebo jsou zvlášť zranitelní, jako malé děti, nemocní apod.

Věříme, že je nepřijatelné, aby provozovatel areálu vydělával peníze na úkor kvality našich životů. Naše čtvrť byla ještě před nedávnem klidným a příjemným místem k životu, ale nadměrný a častý hluk z těchto akcí zásadně snižuje kvalitu života v ní. Je nespravedlivé, že má naše komunita trpět, aby provozovatel areálu mohl profitovat z těchto aktivit.

Snažili jsme se je projednat přímo s provozovatelem areálu, ale naše snahy se, bohužel, setkaly jenom s arogantní reakcí, a nevedly k žádné smysluplné změně.

Proto žádáme úřady, aby zabezpečily ochranu našich práv, zdraví, soukromí a klidného života omezením produkce hluku na míru, která nebude pro obyvatele okolí obtěžující, a to zejména:

  1. omezením druhů akcí: aby se v areálu nekonaly koncerty, muzikály, zvukové zkoušky a další nejvíce obtěžující druhy představení,
  2. omezením frekvence a trvání akcí organizovaných v areálu Žižkovské věže (např. v souladu s „Odborným doporučením pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru“ vydaným MZ ČR),
  3. zapojením veřejnosti do plánování využití areálu.

Jsme přesvědčeni, že máme právo žít v našich domovech v klidu, a že naše výhrady musí být brány vážně.

 

Petiční výbor: Marek Hojsík, Lucie Rohanová, Drahomíra Springer


Marek Hojsík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Marek Hojsík bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...