Zachování litografické umělecké dílny v Říční ulici v Praze

PRÁVĚ JSEM DOSTALA NÁSLEDUJÍCÍ ZPRÁVU:
Rada MČ Praha 1 se dnes (28. 2. 2017) rozhodla stáhnout výpověď na adrese Říční 11 a ukládá tajemníkovi úřadu najít jiné vhodné prostory pro spisovnu dopravních agend.

 

Nakonec jsem se rozhodla, že petici nechám běžet, abyste mohli vyjádřit Martinovi Boudovi podporu, přestože snad všechno dobře dopadne.

_______________________________________________________

Městská rada Praha 1 vydala dne 7. 2. 2017 usnesení, jímž ruší nájem dílny a ateliéru, které slouží od r. 1935 jako tiskařské centrum pro grafickou techniku LITOGRAFIE.

V této dílně desítky let pracovalo a užívalo velmi nákladného vybavení, nářadí i technologií velké množství výtvarných umělců, často i ze zahraničí. Není myslitelné, aby tato v Evropě jedinečná dílna byla zrušena. A to nejen z důvodů historických, protože představuje u nás jedno z posledních pracovišť zabývající se litografií, ale i z důvodů sociálních, neboť by tak stovky umělců přišly o práci.

Umělci, kteří založili svou práci na technice litografie, by nemohli realizovat své tvůrčí záměry, ať už ve volné tvorbě nebo v oboru užitého umění jako zakázky (např. knižní ilustrace, plakáty, knižní obálky, čestná uznání, diplomy aj.). V tom případě by se jednalo také o jejich vážné existenční ohrožení.

Tato litografická dílna je dokonale vybavena a má vynikající odborné vedení (pod jehož dohledem se navíc již vychovává další nastupující generace). Původní tiskové stroje na litografii jsou technickou raritou, s dílenským mistrem a spolu s kvalitním nářadím a technologiemi zaručují umělcům to nejlepší provedení tisků od návrhu, přes tiskovou přípravu, až po výsledný tisk samotný (a to i v mnoha barvách).

Takováto dobře zavedená dílna s mezinárodní pověstí je umělecko-řemeslným unikátem, kterým by se Město Praha mělo chlubit, nikoliv jej likvidovat.

Proti zrušení litografické dílny rozhodně protestujeme a žádáme o její zachování v původní podobě na původním místě.


Johana Kratochvílová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Johana Kratochvílová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.




Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...