LIDL NA ŠUMAVSKÉ NECHCEME

PETICE „LIDL NA ŠUMAVSKÉ NECHCEME“

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, občané České republiky, žádáme, aby město Šumperk bez jakéhokoliv veřejného projednání nepořizovalo změnu územního plánu č. 5, jejímž účelem je mimo jiné výstavba supermarketu Lidl na ulici Šumavská.

Město by mělo k územnímu plánování přistupovat jako svébytný subjekt, mající na zřeteli především vyvážený a udržitelný rozvoj města, ne zájmy komerčních subjektů. Případný záměr by měl být na prvním místě projednán s občany dané lokality, což se v tomto případě bohužel nestalo, navíc změna nebyla projednána ani v příslušných poradních orgánech města.

Nesouhlasíme s výstavbou supermarketu v těsné blízkosti tj. 20 m od stávajících bytových domů. Výstavba významně zhorší kvalitu života na sídlišti díky vyšší intenzitě dopravy, prašnosti, hluku a především dopravní bezpečnost. Přechod u Základní školy Šumavská, po kterém chodí děti do školy, už nyní není bezpečný (viz smrtelná a mnoho vážných autonehod).  Šumavská ulice je díky svému technickému stavu a intenzitě dopravy již nyní velmi nebezpečná.

V dané lokalitě další supermarket není vůbec nezbytný, protože 500 m od místa realizace je vzdálený Albert, Penny market a Kaufland. Cílem akce není poskytnout chybějící službu, ale  spíše vyostřit konkurenční boj.  Nelíbí se nám zabetonování orné půdy kvůli dalšímu supermarketu, kterých je ve městě a této lokalitě dostatek.

Vyzýváme odpovědné radní a zároveň všechny zastupitele, abyste daný záměr nejdříve řádně připravili a projednali tak, aby výsledek byl ukázkou promyšleného strategického rozvoje našeho města.  

Za petiční výbor:

Karel Hošek, Fibichova 9, Šumperk

Lucie Laštuvková, Šumavská 22, Šumperk

Klára Střelcová, Šumavská 22, Šumperk

Tomáš Adámek, Šumavská 16, Šumperk

Eva Tóthová, Šumavská 16, Šumperk  


Karel Hošek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Karel Hošek svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...