Úplná legalizace eutanazie a asistované sebevraždy - právo na důstojnou smrt

Každý svéprávný občan by měl mít právo plně rozhodovat o své smrti.

Požadujeme úplnou legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy.

Právo na asistovanou sebevraždu by měl mít každý svéprávný člověk, který si již nepřeje dále žít a chce odejít důstojně a bez utrpení. Toto právo nesmí být podmiňováno zdravotním stavem a podléhat schválení ze strany lékařů nebo úředníků.

Trpící, nemocný, bezmocný, postižený nebo životem unavený člověk by měl mít jistotu, že má k dispozici důstojný a bezbolestný způsob, jak svůj život ukončit, pokud se on sám rozhodne, že již svou situaci nechce dále snášet. 

Rozhodnutí o vhodném čase a způsobu vlastní smrti je soukromá věc a právo každého jednotlivce. Nikdo nesmí být nucen k životu v hospici nebo se závislostí na neústálé zdravotní péči. Provozovatelům hospiců a nemocnic jde mnohdy o peníze, nikoliv o blaho pacienta.

Člověk by měl mít možnost odejít ze života v klidu a ve společnosti svých blízkých. Dále  by měl mít možnost zvolit si eutanazii dopředu pro případ, kdy již nebude schopen vyjádřit svou vůli. 

Podporujeme regulaci asistované sebevraždy co se týče nároků na poskytovatele a formální stránku věci. Mezi uzavřením dohody o asistované sebevraždě a jejím vykonáním by měla uběhnout přiměřená doba. Dohoda musí být uzavřena svobodně a na základě skutečné vůle.

Chceme následovat Švýcarsko, Holandsko, Kanadu, Belgii, Německo, Španělsko, Nový Zéland a další země, které se již vydaly na cestu legalizace práva na důstojnou smrt. 

Otevřená komunikace a odstranění tabu okolo smrti a sebevraždy jsou způsob, jak předejít spontánním a neuváženým sebevraždám. 

Člověk nějak zemřít musí a ne každý chce ponechat věci osudu a zemřít za nekontrolovaných okolností, často v bezmoci a utrpení. Asistovaná sebevražda je pro mnohé způsob, jak důstojně převzít kontrolu nad svou smrtí.

 


Tomáš Stýblo    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Stýblo svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...