Petice proti současnému způsobu využívání pozemku p. č. 1281/9  k. ú. Krupá a připravované výstavbě

Obecní úřad Krupá

Krupá 14

270 09

 

                                                                                                                                                                            

Datum: 28.11.2019

 

Petice proti současnému způsobu využívání pozemku p. č. 1281/9
 k. ú. Krupá a připravované výstavbě.
 

Dle z.č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění pozdějších předpisů

 

K našemu překvapení a zcela neoficiální cestou jsme se zhruba před 14-ti dny dozvěděli, že na pozemku p. č. 1281/9 k. ú. Krupá se má v krátké době realizovat výstavba haly na opravu těžkých nákladních vozidel a stavebních strojů. Všechna okna mateřské školy, kterými jsou třídy osvětlovány a zároveň větrány, jsou směrována výhradně na jih, a tedy na předmětný pozemek. Vzdálenost oken od hranice pozemku p. č. 1281/9 je pouze cca 17 m.

 

Pozemek p. č. 1281/9 je v platném uzemním plánu obce Krupá od roku 2014 zařazen mezi plochy určené k bydlení, kde by měla být povolována výstavba jen rodinných domů. Podmíněně přípustným využitím jsou stavby pro výrobní a nevýrobní služby, ale pouze za podmínky, že nenaruší užívání okolích staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu okolního prostředí a nezvyšují dopravní zátěž v území. Tyto podmínky z našeho pohledu nejsou splněny.

 

Na předmětném pozemku p. č. 1281/9 je v současné době firmou PZ-technik s. r. o. provozován autobazar nákladních vodidel a stavebních stojů, přestože pozemek je stále zařazen v zemědělském půdním fondu, který by měl být využíván jako zahrada. Stávající využití předmětného pozemku dokládáme následující fotkou z listopadu 2019, z které je zřejmé, že o zahradu se v žádném případě nejedná.

autobazar_petice_21.jpg

 

Je pro nás šokující zjištění, že proti umístění haly na pozemek p. č. 1281/9 nevznesla obec Krupá námitky, ačkoli k tomu měla možnost, a proto investor již v květnu 2019 získal územní souhlas.

 

Z výpisu povolených činností firmy PZ-technika s. r. o. a jejího dosavadního působení na předmětném pozemku pro nás jednoznačně vyplývá riziko, že zde budou prováděny činnosti, které mají negativní vlivy na okolí a z pohledu činnosti mateřské školy především na pohodu a zdraví zde vychovávaných dětí předškolního věku již od věku 2 let.

 

Postup obce nechápou někteří rodiče ani zaměstnanci mateřské školy, a proto žádáme zastupitelstvo obce, aby nám ho vysvětlilo na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva a pokud je to možné, bezodkladně zjednalo nápravu.

 

 

Zdravý a nikým nerušený vývoj našich a nám svěřených dětí považujeme za nezpochybnitelnou prioritu, za kterou se musíme všichni jednoznačně postavit.

 

Děkujeme.

 

Petiční výbor:

Lenka Drahoňovská
Vojanova 1571   269 01 Rakovník
 
Romana Dekojová
Krupá 142   270 09 Krupá
 
Eva Endlová
Krupá 2   270 09 Krupá
 
 

 Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)


Lenka Drahoňovská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lenka Drahoňovská, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...