Křesťané a křesťanky za přijetí Istanbulské úmluvy

Vážení poslanci, vážené poslankyně,

v posledních několika měsících se stáváme svědky toho, jak se představitelé různých církví snaží zmařit ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy (resp. Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí). Používají k tomu různé dezinterpretace, polopravdy i vyložené lži. Věcná diskuze o tom, zda by měla být Úmluva přijata a co nového České republice může přinést, se tak zcela vytratila.

Místo toho jsme oficiálními církevními představiteli strašeni hrůzami tzv. "genderové ideologie", přestože gender (nebo také rod) je především neutrální pojem pocházející ze sociálních věd, který nám umožňuje pojmenovávat odlišné role mužů a žen ve společnosti. "Strašení genderem" pak zcela zamlžilo to, o co jde především: debatu o násilí na ženách, v níž má pojem “gender” sloužit jako nástroj k přesnějšímu pojmenování problému.

Jako křesťané a křesťanky nechceme po vzoru církevních hierarchů před tímto problémem zavírat oči nebo ho jakkoli zjednodušovat. Domácí násilí zažije v České republice každá šestá žena. Istanbulská úmluva pomáhá nejen řešit jeho následky (např. mluví o zřizování azylových domů pro jeho oběti), její význam spočívá především v tom, že se zaměřuje na jeho prevenci. Zde operuje s pojmem “genderově podmíněné násilí”, který umožňuje zahlédnout kořeny problému tam, kde skutečně jsou - ty se totiž nenacházejí v pornografii (jak v pořadu Vertikála naznačuje biskupský vikář Jan Balík), ale v nerovnosti mezi ženami a muži.

Existují navíc důvodná podezření, že chování oficiálních církevních představitelů bojujících proti přijetí Úmluvy je třeba chápat v kontextu mnohem širší kampaně, na níž se podílejí konzervativní náboženské skupiny různých křesťanských denominací v Evropě a jejichž protesty, pochody a referenda podporuje lobbingová skupina Agenda for Europe. Jejímu fungování a financování se nedávno věnovalo v obsáhlé zprávě Evropské parlamentní fórum o populaci a rozvoji. Výsledkem této masivní kampaně pak nemá být vzdělávání nebo prevence násilí na ženách, ale rozdělování společnosti a upevňování mocenských pozic konzervativními silami. Místo pomoci obětem násilí a snahy o jeho prevenci jsou tak v církvi rozdávány manipulativní letáky a pronášena fantasmagorická kázání.

Jako křesťané a křesťanky k tomu proto nemůže mlčet a vyzýváme vás, abyste v co nejkratší lhůtě ratifikovali Istanbulskou úmluvu.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji RFK, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...