Petice PARK KRAVÍ HORA

My, níže podepsaní, žádáme adresáty této petice, aby se ve svých rozhodnutích a ve své činnosti řídili současnou podobou územního plánu města Brna a Územního plánu zóny (ÚPZ) Kraví hora, který počítá se vznikem veřejného parku mezi náměstím Míru a ulicemi Grohova, Úvoz a Žižkova, tzn. aby zejména:

 • aktivně činili konkrétní kroky k co nejrychlejší realizaci veřejného parku v celé této oblasti;
 • zachovali parkovou podobu Kraví hory, zejména aktivně zabránili využití nemovitostí, které zmíněnému ÚPZ odporuje, narušuje rekreační charakter Kraví hory nebo zde navyšuje automobilovou dopravu;
 • neumožnili převody nemovitostí, které mají v tomto území ve svém vlastnictví;
 • nesouhlasili se změnami ÚPmB nebo ÚPZ Kraví hora nebo schválením nového územního plánu, které by umožňovalyodstraňovat, ohrožovat nebo zmenšovat funkční plochy zeleně oproti současnému stavu územní dokumentace – včetně pozemků společnosti FRAMA, spol. s r. o.

Kraví hora je jedním z nejvýznamnějších parků, který má podstatný a nenahraditelný vliv na kvalitu života ve městě Brně. Považujeme za vyloučené, aby zde byla prováděna nebo trpěna výstavba na úkor zeleně nebo toto bylo jinak umožňováno. Žádáme Vás, abyste tuto hodnotnou lokalitu zachovali pro občany a návštěvníky městaBrna a jejich další generace.

 

Adresováno:

 • Primátorovi Statutárního města Brna
 • Zastupitelstvu Statutárního města Brna
 • Radě Statutárního města Brna
 • Úřadu Městské části Brno-střed
 • Zastupitelstvu Městské části Brno-střed
 • Odboru územního plánování a rozvoje MMB
 • a dalším samosprávným a státnímorgánům, které mají kompetence o Kraví hoře ve výše uvedeném smyslu rozhodovat

 

Elektronická verze této petice vznikla jako doplněk k papírovým petičním archům, které budou v následujících dnech distribuovány mezi občany města Brna. Sběr podpisů probíhá v termínu 15.4. - 10.5.2013. Vzhledem k problematické právní závaznosti elektronických petic budeme velmi rádi, pokud svůj podpis připojíte i fyzicky na některý z petičních archů - popisová místa budou průběžně zveřejňována na facebookové stránce občanské iniciativy Zelená pro Kraví horu (http://www.facebook.com/zelenaprokravihoru) nebo na webových stránkách Občanského sdružení Masarykova čtvrť (http://osmc.webnode.cz). Na oficiálních petičních místech je rovněž možno odevzdat podepsané petiční archy, které jste si vytiskli z internetu a nechali podepsat ve svém okolí.

 

Oficiální petiční místa:

 • cukrárna Bonbon (Náměstí Míru 2)
 • Mahenův památník (Mahenova 8)
 • restaurace na Drakenu (Kraví hora)
 • vegetariánská restaurace Vegalite (Slovákova 10, vedle Moulin Rouge)
 • kavárna Caffé del Saggio (Helceletova 2)
 • čistírna oděvů (Havlíčkova 75)
 • prodejna potravin (Rudišova 16)
 • Antikvariát  Alfa (Veselá 39)
 • kavárna Pod obrazy (Místodržitelský palác, Moravské náměstí)
 • Veronica (Panská 9)
 • Outlet shop (Veveří 54)
 • Café Podnebí (Údolní 5)
 • Květinářství Nedvěd (Gorkého 30)
 • nadační obchůdek Veronicy (Pekařská 38)
 • Café Steiner (Gorkého 38)
 • Kavárna Trojka (Dominikánská 9)
 • Kopírování a papírnictví (Rybkova 5)
 • Kavárna Mezzanine (Údolní 15)

 

Děkujeme za spolupráci!

Občanská iniciativa Zelená pro Kraví horu
http://www.facebook.com/zelenaprokravihoru


Občanská iniciativa Zelená pro Kraví horu    Kontaktujte autora petice