Krásné Pole bez hluku

My, níže podepsaní, žádáme zastupitele obecní úřadu ve Chřibské o omezení hluku z rekreačních areálů na Krásném Poli.

Několik měsíců v roce jsou v nich pořádány zájezdy, jejichž účastníci obtěžujícím hlukem, křikem, reprodukovanou hudbou i ohňostroji zásadně narušují kvalitu života trvalých obyvatel i chalupářů.

Podle paragrafu 1013 Občanského zákoníku se přímo zakazuje přivádět imise, včetně hlukových, na pozemek jiného vlastníka. 

Paragrafem 10 Zákona č. 128/2000 Sb. může obec povinnost dodržování veřejného pořádku ukládat obecně závaznou vyhláškou.

Není přípustné, aby soukromé podnikání bylo na úkor desítek okolních obyvatel, stejně jako okolní přírody velkoplošného chráněného území s výskytem zvláště chráněných druhů.


Marie Wackermannová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Marie Wackermannová bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...