Za OD Kaufland dopravně oddělený od obytné zástavby (aby auta nejezdila kolem domů)

Za OD Kaufland dopravně oddělený od obytné zástavby (aby auta nejezdila přes Meziříčskou ulici – součást obytné zóny)

Město Rožnov pod Radhoštěm chce na svém listopadovém zastupitelstvu schválit odprodej pozemků na ulici Meziříčská a prodloužení smlouvy o sjezdu k budoucímu OD Kaufland z pozemků města 3601/1 a 3601/21, jedná se o místní komunikaci ul. Meziříčská.

Situace3.png

Jako občané s těmito kroky nesouhlasíme. Důvodem k tomuto nesouhlasu je zhoršení životního prostředí a celkové dopravní situace, k němuž v dané oblasti Jižního města dojde, a to skokovým nárůstem dopravy související s provozem obchodního domu Kaufland. Své tvrzení opíráme i o článek vydaný ve Spektru Rožnovska ze dne 28. 8. 2020. Pan místostarosta Kučera se zde vyjadřuje k dopravě v Rožnově. V úvodu hovoří o tom, že posledních téměř 10  let došlo v Rožnově k navýšení hustoty automobilové dopravy o více než 30 %. Radnice prý nechce problémům  spojených s dopravou nečinně přihlížet, a proto zpracovává za 800 tis. Kč  plán udržitelné mobility.

Proti tomuto jde však krok, kdy chce město na svém zastupitelstvu schválit odprodej pozemků společnosti Kaufland a prodloužit smlouvu o povolení sjezdů z ulice Meziříčské (místní komunikace, která je součástí obytné zóny) na pozemky OD Kaufland. Město trápí na jedné straně skokový nárůst vozidel, na straně druhé pak dělá kroky, které k nárůstu vozidel ve městě vedou. Pan místostarosta Kučera v uvedeném článku ve Spektru také hovoří o tom, že nejvíce zatížená je páteřní komunikace I/35, Meziříčská ulice, vjezd od Valmezu, Meziříčská u autobusového nádraží – 17233 aut/den. Schválením smluv pro OD Kaufland dojde k dalšímu nárůstu dopravy na této jedné z nejvíce zatížených lokalit v Rožnově.   

My, níže podepsaní občané nesouhlasíme s odprodejem a prodloužením smluv pro OD Kaufland:

  • žádáme zastupitele města, aby se postavili za své občany a jejich právo na příznivé životní prostředí
  • žádáme o dopravní napojení OD Kaufland z hlavní komunikace tak, aby auta a zásobování nezajížděla do obytné zástavby
  • nesouhlasíme s využitím místní komunikace Meziříčská k dopravnímu napojení OD Kaufland a žádáme zastupitele města, aby nedali souhlas k odprodeji pozemků na této ulici.

 


Aneta Valasová (Zdravý Rožnov, z.s.)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Aneta Valasová (Zdravý Rožnov, z.s.) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...