Jsme PROTI: EU chce sjednotit legislativu pro držitele zbraní

Tato anketa je na podporu písemné petice, která se spustí od 26.2. 2014. Tato písemná petice  bude posléze předána odpovědným konkrétním komisařům do EU.

 

,Každý slušný občan ČR má právo na obranu. Evropská unie chce sjednotit legislativu pro držitele střelných zraní. Nedokážeme si představit výrazné omezení nošení zbraní, tak jak je to např. v Belgii nebo v Anglii, kde občané dokonce nemohou nosit ani pepřové spreje na svojí obranu. Tomu chceme zabránit.

za Občanskou konzervativní stranu

Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v.

www.okstrana.cz

info@okstrana.cz

 

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., je kandidátem Občanské konzervativní strany ve volbách do Evropského parlamentu. Tento absolvent vojenského FTVS Karlovy university pracoval 15 let u Policie ČR jako instruktor střelby a sebeobrany, později i jako metodik OMIV pro taktické aspekty rizikových zákroků.  V současnosti působí jako mezinárodní školitel policejních sborů po celém světě. Jmenovaný je též známý díky své rozsáhlé publikační činnosti - jak v služební oblasti taktiky zákroků ozbrojených složek, tak i výuky praktického a bezpečného využívání zbraní zejména v civilním sektoru. Už po desetiletí také vykonává roli zkušebního komisaře v rámci odborné způsobilosti pro získání zbrojních průkazů a specializuje se taktéž i na plošnou osvětu v oboru zvyšování bezpečnosti a práva na efektivní a spravedlivou možnost obrany všech občanů ve společnosti.

 

"Jde o právo na účinnou sebeobranu s patřičnou oporou jak v zákonech, tak i jejich výkladech státními zástupci a soudci. Tedy má jít v prvé řadě o ochranu oběti. Především agresor si musí být vždy vědom toho, že právě on na sebe bere riziko. Že se prostě jeho oběť může a bude bránit bez ohledu na útočníkovo zdraví. Navíc je známo, že agresivita útočníků se zvyšuje a zabránit obětem použít účinnou sebeobranu zní jako naprosto absurdní nadržování právě útočícím, aby se právě jim náhodou něco nestalo. Mým cílem je přijímání pouze takových legislativních opatření pro občany ČR, která budou hájit výhradně zájmy té slušné části veřejnosti…", říká Pavel Černý.

 

„Další oblastí, která mě nenechává chladným a nyní mě takříkajíc donutila postavit se takovým hrozbám i politicky, jsou současné aktivity komisařů EU ohledně „všeobecné regulace soukromých zbraní“ v jednotlivých státech Unie. Prý má oficiálně jít o jakési „sjednocující evropské legislativy“ v této oblasti – vše to v rámci „boje proti násilí, kriminalitě a nelegálním zbraní“. Údajně tato problematika dle EU vyžaduje rapidní „zvýšení kontroly“ soukromých zbraní – tedy těch legálně vlastněných. Chceme si ovšem nyní nechat formovat českou legislativu od států jako Velká Británie či Belgie, kde již dokonce nemohou ani ženy u sebe nosit obyčejný pepřový sprej? Přestože náš stát má na evropské poměry docela liberální zákony, legální zbraně zde rozhodně dle statistik kriminality a spáchaných trestných činů rozhodně pražádným problémem nejsou. Těmi jsou, jako koneckonců všude ve světě, zbraně vlastněné NELEGÁLNĚ…“. Komentuje dnešní stav v této oblasti Mgr. Černý.

 

"Je přitom každému nanejvýš zřejmé, že kriminální živel si svou zbraň pořídí ilegálně, takže jeho se pochopitelně jakékoliv legislativní zpřísnění v této oblasti, jakýkoliv zákaz a omezení prostě netýká. Je tak zřejmé, že každá taková restrikce pochopitelně nepostihne škůdce společnosti, tedy (jak se říká) gaunera, ale výhradně jen toho slušného a bezúhonného občana. A zamezí tak paradoxně jeho možnostem čelit násilí ze strany těch, co žádné pravidla respektovat nehodlají. Zakazovat zákonů dbalému člověku opatřit si legálně prostředek na svou ochranu považuji v naprostém rozporu se základním a nezcizitelným právem bránit bezpečí své i svých blízkých, stejně jako by tomu mělo být i u práva na ochranu svého majetku.

 

Zkrátka, pokud stát prostě nemůže (a to ani mimochodem nelze) zajistit stoprocentně bezpečnost veřejnosti, nesmí jí v žádném případě odnímat právo na to, vzít jí možnost na zajištění potřebné ochrany i vlastními prostředky…“.  

http://www.tacticaltraining.cz/cz/?p=nas_tym%2Fpavel_cerny.html