Jednorázové vyplacení rodičovské v případě narození 2. dítěte - Zpětná účinnost novely 285/2021 Sb. k 1.7.2021.

S ohledem na skutečnost, nenabití platnosti novely zákona č. 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře č. 588/2020 Sb. k 1.7.2021  z důvodu připomínek senátu, je termín platnosti změny zákona posunut řádově o měsíc. Řada rodin takto příjde o jednorázové vyplacení rodičovské při narození 2. dítěte, v případech kdy není vyplaceno 100% rodičovské. S ohledem na tyto skutečnosti žádáme o zpětnou účinnost novely 285/2021 Sb. k 1.7.2021, tak jak by bylo v případě úspěšného schválení novely předchozí. Spoustu rodin takto příjde o nemalé finanční obnosy, se kterými mohly počítat.

 

Citace z novely zákona

Zákon č. 117/1995 Sb.
Zákon o státní sociální podpoře

§ 30a

 

(1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.


Bc. Ondřej Němec    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Bc. Ondřej Němec svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...