Hudební a výtvarná výchova jako pevná součást základního vzdělávání a všem dětem možnost setkávání s dalšími uměleckými obory

Koncepce A vzdělávací oblasti Umění a kultura v revizi RVP ZV je vytvořena ve vztahu k realitě a nabízí rovné vzdělávací příležitosti všem dětem základních škol. Zachovává kontinuální vzdělávání v oborech výtvarná a hudební výchova pro všechny, ale také všem dětem nabízí setkávání se všemi doplňujícími obory – taneční a pohybovou výchovou, filmovou/audiovizuální výchovou a dramatickou výchovou formou integrace, v projektech a workshopech za účasti odborníků těchto oborů či jako nepovinných předmětů v rámci disponibilních hodin.

Koncepce B nepřináší nové šance pro vzdělávání a nezvětšuje nabídku, ale redukuje ji. Neberme dětem na 5 let základy hudebního a výtvarného vyjadřování a dejme rovné šance ve vzdělávání uměním na základní škole všem.

Podporuji realizaci koncepce A v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

 

 

Podporující organizace: Česká sekce InSEA, Asociace učitelů hudební výchovy, Společnost pro hudební výchovu ČR, Česká Orffova společnost, Asociace výtvarných pedagogů, Česká hudební rada při UNESCO

Odkazy na otevřené dopisy a články k tématu:

https://denikn.cz/1182957/nezodpovedny-experiment-experti-na-hudebni-a-vytvarnou-vychovu-odmitli-dal-pracovat-na-reforme-vyuky/?ref=tit

http://www.pedagogicke.info/2023/06/revize-rvp-zv-rezignace-clenu.html

https://archiv.hn.cz/c1-67203290-kresleni-nemuze-ucit-tanecnik-experti-couvaji-z-pripravy-nove-podoby-vytvarky-a-hudebky.

https://www.pedagogicke.info/2023/05/otevreny-dopis-odborny-nazor-pracovnich.html

https://www.pedagogicke.info/2023/05/jan-masek-vytvarna-vychova-uz-davno.html

https://www.insea.cz/_files/ugd/324c4c_7be04671a377413dae1053e637502c1f.pdf

https://www.pedagogicke.info/2023/05/asociace-ucitelu-hudebni-vychovy-jsou.html

https://denikn.cz/1135513/experti-na-hudebni-a-vytvarnou-vychovu-kritizuji-reformu-vyuky-ta-zatim-pokracuje-bez-nich/?fbclid=IwAR3AxuJlC5KhzP2Dj0U83lTWXEcEE5AlwF1cE0iWYQ23yYPpHL9iYiqjyDM

https://www.pedagogicke.info/2023/05/npi-cr-aktualni-prohlaseni-k.html?fbclid=IwAR2i3w58xZvbieBz_2uNRXbQFqiQks9bVkb28pUpD6MnWRJD6QQLO7QC6xc

https://www.insea.cz/_files/ugd/324c4c_17b8f8f6e6974b388a96fd5d9a274e1d.pdf

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-expertum-se-nelibi-zmeny-u-hudebni-a-vytvarne-vychovy-pozastavili-spolupraci-na-upravach-uciva-40429410?fbclid=IwAR2IF6VyCiMrI45_PD8R4-WsVuTkiJOt01EqKsGJ1wZ9IWQfgl-zbaw252I#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=6&utm_campaign=abtest217_krokovy_redesign_feedu_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

https://www.shvcr.cz/wp-content/uploads/2023/04/Podpora-EAS-variante-A.pdf

https://www.shvcr.cz/wp-content/uploads/2023/04/2023-03-31_vyjadreni_CHR_k_revizi_RVP.pdf

https://operaplus.cz/konec-hudebky-a-vytvarky/

https://www.eduin.cz/clanky/je-omyl-myslet-si-ze-se-ve-vytvarne-vychove-pouze-kresli-a-v-hudebni-jen-zpiva-rikaji-tvurci-kurikula/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-54.html?news=18263&locale=cz

http://www.pedagogicke.info/2023/03/johannes-kirschenmann-5-let-na-zakladni.html

https://www.insea.cz/_files/ugd/324c4c_9ee5221d05564e4799ee6d98b1f6833e.pdf

https://www.shvcr.cz/wp-content/uploads/2023/03/STANOVISKO-KE-ZVEREJNENYM-KONCEPCIM.pdf

 

rytmizace_1.png

rytmizace.png

Vytleskávání rytmu na papír. Z bakalářské práce Michaely Kohoutkové, ZČU v Plzni - Mezi hudební a výtvarnou výchovou (2022).


Milan Motl (Asociace učitelů hudební výchovy), Petra Šobáňová (Česká sekce InSEA)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Milan Motl (Asociace učitelů hudební výchovy), Petra Šobáňová (Česká sekce InSEA) bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...