fotbalové a asfaltové hřiště a jeho zázemí pro Čekyni a její občany.

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. My občané městské části Přerov VII - Čekyně si přejeme a žádáme aby fotbalové hřiště a asfaltové hřiště včetně zázemí v Čekyni, zůstalo v pronájmu u Tělovýchovné jednoty Sokol Čekyně z.s. IČ 479 98 750. Tak aby byl zajištěn přístup veřejnosti na tyto sportoviště a zázemí. A aby MMPř nepronajímal již zmíněné třetí osobě a vše zůstalo v nájmu u Tělovýchovné jednoty Sokol Čekyně z.s. IČ 479 98 750 jenž je zárukou zajištění svobodného přístupu pro všechny spolky a širokou veřejnost . Toto stvrzuji svým podpisem při svobodné vůli.

Petiční výbor:

1. Miroslav Lapin, Jabloňová 266/10A, Čekyně, 751 24 Přerov

2. Petr Kučera, Slunečná 242/7, Čekyně, 751 24 Přerov

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)


Zachraňme Čekyňský Sokol a sportoviště    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zachraňme Čekyňský Sokol a sportoviště svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...