fotbalové a asfaltové hřiště a jeho zázemí pro Čekyni a její občany.

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. My občané městské části Přerov VII - Čekyně si přejeme a žádáme aby fotbalové hřiště a asfaltové hřiště včetně zázemí v Čekyni, zůstalo v pronájmu u Tělovýchovné jednoty Sokol Čekyně z.s. IČ 479 98 750. Tak aby byl zajištěn přístup veřejnosti na tyto sportoviště a zázemí. A aby MMPř nepronajímal již zmíněné třetí osobě a vše zůstalo v nájmu u Tělovýchovné jednoty Sokol Čekyně z.s. IČ 479 98 750 jenž je zárukou zajištění svobodného přístupu pro všechny spolky a širokou veřejnost . Toto stvrzuji svým podpisem při svobodné vůli.

Petiční výbor:

1. Miroslav Lapin, Jabloňová 266/10A, Čekyně, 751 24 Přerov

2. Petr Kučera, Slunečná 242/7, Čekyně, 751 24 Přerov

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)


Zachraňme Čekyňský Sokol a sportoviště    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zachraňme Čekyňský Sokol a sportoviště svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...