Hradečtí proti zpětnému zdražení tepla od THHK za 2019 - chceme férové hospodaření s teplem

Tepelná energie patří k základním potřebám obyvatel.

Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK), je dle našeho názoru "pračka na peníze z kapes občanů" v přeprodeji a sekundární distribuci tepla od jediného výrobce Elektrárny Opatovice, které proudí v krajském městě do více než 24 tis. domácností. THHK defacto distribuční a servisní mezičlánek dle nařízení Města musí tvořit roční zisk cca 20 milionů Kč a ten odvádět do rozpočtu města, které z něj částečně dotuje vybrané kulturní, sportovní a sociální aktivity.

THHK za topnou sezonu 2019 mělo problém s tvorbou zisku (už v minulých letech bylo nutné čerpat rezervy). Představenstvo městské firmy tedy rozhodlo o zpětném zdražení tepla ve finálním vyúčtování za 2019 s argumentem "vyšší moci" (bylo prý moc teplo).   

THHK se chlubí, jak úspěšně podniká a sponzoruje například hokejový klub, včetně V.I.P. "skybox" prostoru pro potřeby vedení této erární firmy. Pravdou je, že finance plynou z kapes 80.000 občanů, za cca o +10% dražší teplo než platí průměrně občan Pardubic a Chrudimi (přímo napojené na EOP). THHK na 24 dělnických profesí potřebuje 17 THP pracovníků + 3 TOP placené manažery a širokou politickou dozorčí radu se statisícovými odměnami.  

Je nutný tento mezičlánek? Vyzýváme radu města a zastupitele, aby vyvinuli společně úsilí k transparentnosti a férovosti v řešení základní potřeby občanů - tepla:

- abychom v HK měli srovnatelnou cenu tepla, jako chrudimáci či pardubáci,

- aby navrhli a zrealizovali řešení, které má několik alternativ.   

Jsme proti šedému financování rozpočtu města a nefér hře s občany HK.  Pro každou domácnost bude v následujících krizových letech každá uspořená koruna k dobru.  Teplo patří mezi nejvyšší výdaje z provozu domácností.  

Svým podpisem se připojuji k výzvě zastupitelům a radě města.

(Poznámka technická: podpis pod tuto petici lze vložit i anonymně)

Kromě petice jsme jménem připojených 74 SVJ / byt.družstev zaslali stížnost k regulačnímu úřadu (ERÚ) jako podnět k prošetření zpětného zdražení tepla za 2019.

Pokud vás zjištěné informace zajímají podrobněji, čtěte dál.

Petiční výbor: Surmová, Horáček  

====================================================

 

THHK a.s. vs. občané a cena tepla, jedna ze základních potřeb obyvatel Proč za teplo z Opatovic platí hradečtí víc než pardubáci, chrudimáci?

Představte si …

„Žili, byli, občané 3 měst… Mají k dispozici jednu soukromou, monopolní pekárnu na základní poživatinu - chleba. Nemají možnost (ekologie, peníze) si postavit svoje pece a tak je jim souzen chléb z centrální pekárny, která je však na občanech z těch tří obcí (v produkci chleba) rovněž závislá (nemůže ten chleba prodat jinde).

Pár let to řeší překládáním chleba na hranici měst z vozů pekárny na podobná auta městských překladových firem, ty zaměstnávají extra personál na vyúčtování za překladové služby a údržbu obecních aut. Postupně to zástupci 2 měst pochopí a odprodají svá vozidla pekárně, ušetří na platech administrativních pracovníků a jejich šoféři jsou zaměstnáni přímo u pekárny.

Ne tak jedno město, jehož politici chtějí do obecní kasy sosat dodatečné peníze od svých občanů (v literatuře se objevuje pojem „výpalné“). Totiž… za ten samý chleba občané platí dál dvojmo: přispívají na provoz dvojích vozů a řidičů, dva fakturační systémy a účetní, přihazují na dvojí školení a výjezdy na konference o pekařství. Mají tu „výhodu“, že mohou platit i dva obchodní ředitele (jeden ve městě, druhý v pekárně), dva výkonné ředitele. Občané tohoto města jsou svými politiky přesvědčováni, že mohou být šťastni, jak je jejich zástupci ochraňují před „kapitalistou“, který haraší pekařskou pecí. Jak jejich auta jsou to nejcennější, co občané mají, jak jejich auta pekárně vlastně tvoří konkurenci v pečení chleba. A za to malé skupince obyvatel přispívají na zábavnou hru v parku a dalších pár drobných radostí.

Až jednoho dne… dorazí úřední dopis od městského překladiště, poslední bašty socialismu, který zpětně zdraží základní potřebu obyvatel, chleba… „Protože jste málo jedli a oni nemohli tolik jezdit a překládat … A to se neodpouští, to si zaplatíte, dodatečně a bez diskuse.“.

Tolik z „Kocourkova“ a teď do reálií Hradce Králové, rok 2020.

Tepelné hospodářství Hradec Králové (THHK) je městská firma (100% akcií patří městu), teplem vyrobeným v EOP (Elektrárna Opatovice) zásobuje přes 24 tisíc domácností v krajském městě, v únoru 2020 rozeslala úřední dopis, který nás občany - odběratele upozorňuje, že v roce 2019 jsme topili málo, proto představenstvo rozhodlo o zpětném navýšení ceny. Občané přitom před tím slyšeli cosi o ekologii, ať investují do zateplování, myslí na společenskou odpovědnost, zamezují plýtvání. Ovšem pozor, malá spotřeba se nelíbí manažerům THHK – už za rok 2018 jim krátili prémie o 30%. Potažmo také zřizovateli, který žádá dividendy pro město (18 -20 milionů) a tantiémy pro představenstvo dozorčí radu (cca 0,5 milionu)  - jak je to možné, že THHK už nesnáší zlatá vejce?

Citujeme podstatné z úředního dopisu Ing. Petra Juránka (obchodní a investiční náměstek THHK) jednotlivým bytovým družstvům a společenství vlastníků bytů (drtivá většina domácností jsou neplátci DPH, možná všechny):

…vliv mimořádně teplého počasí …2019… (THHK neumí efektivněji hospodařit a predikovat v době klimatických změn?)  

… vyúčtování je v ceně výsledné, která je vyšší o 33 Kč/GJ oproti ceně předběžné … (Chyba, nebo cílená lež ? Správně je o 38 Kč/GJ, včetně DPH) a oproti roku 2018 je cena navýšena dokonce o 63,40Kč/1 GJ    

… navýšení měsíční platby v řádu desetikorun. (Máme zkalkulováno navýšení na jeden průměrný byt o 1.136,-Kč/rok => o pouhých 5,-Kč pod řádem stokorun. Domy s větší spotřebou budou v řádu stokorun, uvedené je také na hraně seriózního jednání a klamavých argumentů).  

… navýšení je třeba vnímat jako důsledek vyšší moci. (pojem „vyšší moc“ (lat. vis maior) je zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu. Za tu ale nikdo obvykle neodpovídá, protože jde o okolnost zásadně vylučující odpovědnost. Vyšší mocí je v tomto smyslu např. živelní pohroma, revoluce, apod.).

V rozporu s dopisem je i informace z výroční zprávy THHK, podle které už v roce 2018 "bylo extrémně teplé zimní období roku 2018, které lze srovnávat pouze se zimním obdobím roku 1961. Společnost si i přes tyto problémy vytvořila dostatečné zdroje pro financování provozních a investičních potřeb s vysokou mírou likvidity finančních prostředků." (úvodní slovo předsedy představenstva)

Naše bytová družstva se s tímto přístupem THHK neztotožnila a vyzvala ředitele Ing. Seidlera k jednání a vysvětlení na schůzi. To ředitel odmítl a potom emailem odpověděl zamítavé stanovisko, které zakončil poměrně drsně (ve srovnání s jeho disertační prací, viz bonus na konci), totiž: „Považujte mé vyjádření za konečné.“.

Co jsme mohli dělat? Zůstat jako hloupé ovce? Přistoupit na hru, kdy „erár“ s občany hraje hru na schovávanou, vytahuje z nich peníze za přeprodej a lokální distribuci tepla, jedné ze základních potřeb? Plní politické zadání radních a snáší „zlatá vejce“ pro městskou kasu (a dozorčí radu z řad vybraných zastupitelů) proti selskému rozumu voličů?

obr.1_.png

Začaly nás napadat první otázky: Proč se tímto „šedým způsobem“ přes THHK doplňuje sponzoring HC Mountfiled ? Na co vlastně potřebuje pan ředitel Seidler V.I.P. „skybox“ na zimním stadionu? Ten by šlo určitě pronajmout reálné soukromé firmě? Když hokej potřebuje kromě městem schválených rozpočtových / přímých dotací, ať další sponzoring HC jde z vytvořené nadhodnoty soukromníků a ne za peníze „vyprané“ z tepla!

Po odmítnutí jsme se svěřili novinářům a sdružení ochrany spotřebitelů.  Po článku

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/topili-jste-malo-tak-zaplatite-vic-kvuli-jednani-teplarny-se-v-hradci-protestuje-91741

nás ředitel přece jen vyzval ke schůzce. S odvoláním na pandemii COVID a péči o nezletilé potomky však nemohl přijít a dorazil jeho náměstek, autor úředního dopisu Ing. Juránek.  Jednání to bylo vskutku bizarní, což jsme očekávali.  Všichni z přítomných zákazníků pracují v soukromém sektoru nebo jsou v zaslouženém důchodu a hodně si pamatují. Měli jsme možnost nahlédnout „o 31 let zpět“, do reálného socialismu, v kulisách moderní firmy. Erární podnik na obchod s teplem a údržbu sekundárních rozvodů, s průměrným počtem 25 dělníků potřebuje k řízení 13 THP (!) + 3 TOP (placené) manažery, přestože negeneruje žádnou přidanou hodnotu pro zákazníky! Takový luxus by si soukromník v kategorii malá firma těžko mohl dovolit.

https://www.thhk.cz/Foto/O-spolecnosti/Vyrocni-zprava-Soubor/thhk-vyrocni-zprava-za-2018.pdf

Ing. Juránek nejprve razantně a velmi hlasitě popřel význam „vyšší moci“ v odůvodnění úředního dopisu (on to tak prý nebere…je to u něho „terminus technikus“).

Chápete? Opře rozhodnutí představenstva na zpětné zdražení o vyšší moc, ale „nesmíme jej brát za slovíčko“! To je nejenom neopodstatněné, ale i neetické a svým způsobem směšné.

Zároveň nám potvrdil, že sekundární trubky a příslušenství (výměníky,…) bez dodávek tepla z EOP jsou občanům H.K. k ničemu (ano, teoreticky, ochraňuje nás mj.ERÚ). Ing. Juránek akcentoval, že teplené hospodaření v ČR podléhá extra pravidlům ERÚ, sdružení na ochranu spotřebitele jsou „naivkové“ (požadovat cenovou doložku a chránit spotřebitele, když máme všeobecné podmínky alá bianco šek). Rovněž chtít porovnávat poměry v tepleném hospodaření v ČR se situací v telekomunikacích (10 let zpět nešlo změnit operátora a dnes to je„online“) a v energetice (dtto) – to ho dost rozladilo, považuje takové úvahy za demagogii. Z jeho úst se nejčastěji a poměrně nahlas ozývalo „to nejde“. Celou dobu nám připadalo, že koncové zákazníky vidí poprvé v životě.

V závěru setkání jsme se alespoň dozvěděli:

* Ceny, které publikuje výrobce EOP na svých stránkách pro své přímé koncové zákazníky (občany Pardubic, Chrudimi, atd.) jsou „nesmyslné a v THHK se tomu „smějí“. Viz … Cena tepla z EOP na nejvyšší úrovni bude v roce 2020 … 528 Kč/GJ včetně DPH (my v HK máme od THHK už za 2019 vyšší (!)… 572,82/GJ).

https://www.eop.cz/novinka-domacnosti-si-za-teplo-z-eop-v-roce-2020-priplati-jen-minimalne  

* EOP zavedlo „dvousložkovou cenu“ a tím zvyšuje riziko neprůhlednosti cen pro spotřebitele.

* Vyzval nás, ať si zjistíme reálné ceny v jednotlivých domech napojených přímo na EOP a pak se můžeme obrátit na politiky. Tomu rozumíme, kapři si svůj rybník nevypustí a plavat proti proudu a argumentům managementu THHK je zbytečná energie pro nás voliče.

Tedy, šli jsme do té výzvy a zde nález ke srovnání (THHK nám snad odpustí, ale nemáme takové možnosti na rešerši cen na trhu, nejsme za to placení). Sehnali jsme faktury od několika družstev a SV za rok 2019, které platili přímo EOP za tu samou komoditu – teplo.

obr.2_.png

Při pohledu na ceníky dodavatelů tepla je patrné, že cena se skládá z více položek, které zohledňují technické řešení a množství odebrané energie. Pro laika je tedy obtížné cokoli kontrolovat, např. také umístění měřiče dodaného tepla (na vstupu do domu, ve vzdáleném centrálním výměníku) hraje svoji roli.  Ale ten cenový rozdíl v našem nálezu je propastný… nejmenší rozdíl je u domu, který má v ceně také dodávku téměř 380 kubíků teplé vody.  

Podle statistických modelů, tepoty v HK kopírují maximální a minimální výkyv teplot. Nic mimořádného se v topných sezónách za posledních 12 měsíců nestalo, i v porovnání s dalšími roky (příklad 2017, 2016).

 

meteoblue_obr.jpg

https://www.meteoblue.com/

Jak nařídila vláda v roce 2014, jsou v bytech našich družstev namontovány měřiče a dodavatelé měření a rozúčtování museli tedy zpracovat nový výpočet podle „zpětného zdražení“ (samozřejmě za úhradu), takže můžeme porovnat oba výpočty.

Roční průměrná ztráta na 1 byt je 1.136,- Kč. THHK tedy odhadem vytáhla zpětně z kapes občanů města až 27 milionů Kč. To je dodatečný zisk zdražením z původních 534,87 Kč / GJ na 572,82 Kč / GJ (+37,95 Kč, +7,1%). Pár dalších postřehů z minulosti, jak si politici snaží udržet tantiémy a výnosy do kasy.

Hradečtí zastupitelé v roce 2015 odmítli prodat EOP sekundární síť za nabízených cca 0,5 miliardy Kč (ano, po dalších 5 letech nemáme peníze na opravy Benešovy třídy a další investice).  Dohledali jsme tehdejší časté argumenty politických zástupců

a)      potrubí a výměníky jsou „rodinné stříbro“

·         Napojené na jediný privátní zdroj, bez něhož jsou k čemu?

·         Praxe a ceny ukazují, že vyjednávací pozice THHK je zřejmě dost mizerná.

b)      THHK chrání obyvatele před zdražením - ceny doposud reguluje radnice. Na případný prodej by tak doplatili zejména obyvatelé města, kteří by za teplo zaplatili více, v případě prodeje zmizí Elektrárnám Opatovice konkurent na trhu…

·         Kde je dostupný konkurent na dodávky do hradecké sekundární sítě?

·         Proto „chránění“ Hradečtí občané platí v průměru +10% už léta?

·         To neumí management THHK vyjednat s EOP srovnatelnou cenu pro koncové klienty?

·         Vypadá to, že nejvíce by na změnu doplatil zbytný aparát městské firmy a dozorčí rada.

·         Cca 20 mil / rok pumpovaných z peněženek domácností do obecní kasy (a hrát si na firmu) vs odmítnutých 0,5 miliardy v roce 2015 ? Návratnost?

c)       Byla by to chyba z ekonomického hlediska - v předchozích letech se zisk pohyboval mezi 15 až 20 miliony korun. Loňský (tehdy 2014) pokles byl dán mimořádně teplou zimou,“

·         Vida, tak v roce 2019 to už je klasifikováno jako „vyšší moc“ a ony ty zimy jsou pravidelně horší a lepší.

d)      Prodej THHK navrhl tehdejší primátor Fink, který byl v dozorčí radě EOP a to některým kritikům vadilo a považovali uvedený status za střet zájmů.

·         Nevadí tedy, že nyní je v EOP současný primátor, p.Hrabálek?

https://zpravy.hradeckralove.cz/elektrarna-opatovice-chtela-koupit-teplovody-mesto-pulmiliardovou-nabidku-odmitlo-35324/

https://hradecky.denik.cz/zpravy_region/bitva-o-tepelne-hospodarstvi-pul-miliardy-nejspise-stacit-nebude-20150604.html

https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/eph-chce-koupit-tepelne-hospodarstvi-hradec-kralove-nabizi-pul-miliardy-1193480

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/tepelne-hospodarstvi-hradec-elektrarna-opatovice-kralovehradecky-nakup-politici.A181129_442275_hradec-zpravy_tuu

Město ve spolupráci se svojí „pračkou“ na peníze vytvořilo tento propagandistický web (kde se haraší kapitalistou)

http://www.hradecsobe.cz/

. Vyjímáme podstatné z pohledu ceny pro hradecké občany. Je zde i argument, že „všechny zisky z výroby a primární distribuce tepla plynou do kapsy soukromníkovi“ (sic!). Copak v tom zisku EOP není kalkulována cena prodeje do THHK? Nebo snad THHK dostává od EOP teplo zdarma? To podstatné v přeprodeji tepla je žlutě.

obr.4_.png

Srovnejte si záměry z plakátového webu „hradecsobě“ s nahoře citovaným dopisem o zpětném zdražení za 2019 a výňatkem z valné hromady (2018).

obr.5_.png

Zisk se poslední léta nedaří generovat v řádu „mnoha milionů“… musí se sahat do rezerv a tak… je třeba zdražit. Co na tom, že hradečtí mají dlouhodobě dražší teplo než ostatní města připojená na EOP? Je třeba zdražit, ale tvářit se a vytvářet mlhu že to tak není.

Závěry:

1.       Není naším cílem diktovat magistrátu a zastupitelům co dělat s THHK zda prodat (a získat finance v době krize na potřebné investice města), změnit statut např. na neziskovou organizaci či převést pod TS nebo nějakou jinou alternativu řešení.

2.       Požadujeme, aby se zastupitelé přihlásili k odpovědnosti a zabývali se: ·         Kontrolou kroků vedení THHK ve zpětném zdražení s použitými klamavými argumenty.

·         Přinutili management k lepším výsledkům a efektivnějšímu hospodaření (poměr TOP managementu + THP na 26 dělníků / údržbářů ve srovnání s průměrnými malými podniky, které investují do vývoje, testování a výroby nových výrobků a služeb, marketingu a soutěží na liberálním trhu = produkují reálnou přidanou hodnotu).

·         Zrušit „šedý“ sponzoring aktivit města z kapes 24 tisíc domácností přes dodatečné zvýšení ceny. Proč nechce město hrát „fér hru“ s těmi cca 75 tisíci lidmi, kteří na hokej nechodí?

·         Dosáhnout na průhlednou a srovnatelnou cenu s ostatními koncovými klienty EOP – také pro obyvatele Hradce Králové a zamezit zpětnému zvyšování cen podle výkladu počasí!

Teplo patří k základním potřebám obyvatel a také je to největší položka v rozpočtu každé domácnosti z pohledu provozu bytu. „Oblbovat“ lidi v úředních dopisech a zvyšovat zpětně ceny (pro plnění sponzorských slibů města) – to je v souladu s korektní politikou, službou občanům? Proč by nemohla být "údržba a distribuce tepla" třeba pod Technickými službami HK? Jako další podobné složky (osvětlení, městská zeleň,...)? V řadách TS HK už město - občané platí tyto odborníky:

- náměstkyně ředitele pro správu budov, investic a energetiky,

- náměstkyně ředitele pro správu místních komunikací, veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace,

- energetik,

- ekonom,

- obchodní úsek,

- personalistka, - …  

V kontextu s neutěšeným hospodařením THHK jsou nasnadě otázky:

1.       Proč nemohou být zrušeny duplicitní náklady v těchto oborem příbuzných organizacích?

2.       Proč musí občané města platit (duplicitní) informační systémy a manažerské aparáty?

3.       Opravdu našim lokálním politikům záleží na udržení atraktivního města pro život? 4.       Nejde v reálu o platby tantiém pro dozorčí radu z řad zastupitelů, pro tunelování rozpočtu rodin v době nastávající ekonomické krize?  

Opatovická elektrárna dodává teplo do Pardubic, Chrudimi a dalších lokalit odběratelům přímo a tepelnou energii zdražovala minimálně a je levnější než přes THHK. Zásluhou EOP máme v republice jeden z nejlevnějších zdrojů, ale na tom se THHK nijak nepodílí. Záložní zdroje pro kritické situace také vybudovalo EOP a nikoliv THHK.

Adresujeme tento dopis všem zastupitelům města.

Mgr. Pavel Horáček 

Mgr. Silvie Surmová 

P. S. Pokud jste dočetli až sem a zajímají Vás i tzv. „měkké faktory“ v podnikání, máme pro vás nečekaný „bonus“.  Ve veřejně dostupné disertační práci ředitele THHK, Ing.Seidlera PhD. (použil mj. informace z THHK) se dozvíte poměrně cenné poznatky:

Doba, kdy se veškeré aktivity v českém podnikatelském prostředí orientovaly na maximalizaci zisku a snižování nákladů bez ohledu na možná rizika a negativní dopady takového jednání na sociální aspekty řízení podniku zahrnující zejména péči o lidský faktor a rozvoj společensky odpovědních aktivit směrem k firemnímu internímu i externímu prostředí, se zdá býti překonána.“

Sociální odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility, dále jen CSR), tedy přístup, ve kterém se kromě jednoznačného směřování za navyšováním zisku firmy, aktivně zohledňují i kritéria environmentální a sociální, zejména pak péče o lidské zdroje, zákazníky a životní prostředí, se v současné době stává nedílnou součástí firemních strategií nejen nadnárodních korporací, v jejichž interních dokumentech je pevně zakotvena, ale i malých a středních podniků, které fenomén sociální odpovědnosti a eliminace negativních externalit pomalu objevují.“ „Komplexnost přístupu k manažersko-strategickému řízení podniku je velmi úzce provázána s konceptem tzv. odpovědného managementu Pokud mají být vrcholoví zástupci firmy tímto pojmem označováni, očekává se, že firemní procesy řídí sofistikovaně a lidsky. Takový management má úzce sladěné vazby skrze komplexně zpracovanou strategii jak s akcionářem, tak i se zákazníkem a svými partnery.“

obr.6_.png

obr.7_.png

Tento obrázek z publikované práce v roce 2017 moc nesedí s výše citovanou nabídkou EOP z roku 2015 https://theses.cz/id/wxsbqp/Disertan_prce_ing._Ji_Seidler_dne_7_6_2017.pdf    


Silvie Surmová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Silvie Surmová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...