PETICE PROTI KARAVAN-KEMPU V OSADĚ HORY V CHKO ŠUMAVA

My, vlastnící nemovitostí v šumavské osadě Pernek-Hory a rovněž my, přátelé Šumavy tímto apelujeme na příslušné orgány státní správy, aby se zasadili všemi legitimními prostředky k zastavení stavebního záměru a jakýchkoliv stavebních činností směřujících k vybudovaní „karavanového parkoviště“ s 18 parkovacími místy v přímém středu klidné šumavské osady Pernek-Hory.

Takový masivní zásah do chráněné lokality považujeme za brutální a odporující zásadám ochrany přírody. Rušivě zasáhne do koloritu okolí, a to nejen samotnou existencí, ale i rušivými prvky, kdy bezprostřední okolí a majitelé přilehlých nemovitostí budou rovněž významně dotčeni.

Investor bez obav porušuje zákon, bez povolení zahájil zemní práce, k přístupu těžké techniky na pozemek použil bez dovolení soukromé sousední pozemky. Takový mafiánský přístup si zřejmě může dovolit, protože jeho projektantem a zároveň zplnomocněným zástupcem v řízení s Městským úřadem Horní Planá (orgán, který má o realizaci stavby rozhodovat) je místostarosta města Horní Planá ing.Vojtěch Ščevík.

Jedná se o trvale podmáčený pozemek, s vysokou hladinou spodní vody a při realizaci záměru vč. vybudování zpevněných ploch lze oprávněně očekávat negativní dopad na okolí včetně rybníčku, který na své náklady vybudoval bývalý majitel domu č.4 MUDr Jaroslav Peterka a pečoval o něj včetně přilehlých obecních pozemků. Současný majitel tuto činnost na základě nájemní smlouvy převzal. V místě kempu, který je nyní mokřinou, se nachází útočiště a zimoviště plazů a obojživelníků. Bude nutné pokácet část dřevin, které tam vysázeli obyvatelé Hor. V lokalitě není vyřešena kanalizace (což bezpochyby může ovlivnit kvalitu vody v nádrži), ani pitná voda. Podle projektové dokumentace záměru stavby je zřejmé, že popisované řešení odvodnění pozemku je nerealizovatelné a způsobí zásadní negativní dopad na sousední pozemky. Projektová dokumentace neřeší ochranu přírody a okolních pozemků před vlivy úniků ropných produktů ze zaparkovaných karavanů

V neposlední řadě považujeme za skandální střet zájmů místostarosty města Horní Planá ing. Ščevíka, který je přímo zainteresován na případné realizaci stavby, o které bude rozhodovat orgán, jehož je místopředsedou. Bude záměr  samozřejmě prosazovat, na úkor drtivé většiny obyvatel osady, které se tento  dotýká.

Vyzýváme úřad města Horní Planá, aby tento stavební záměr zastavil.


horylipno.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji horylipno.cz svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...