PETICE PROTI KARAVAN-KEMPU V OSADĚ HORY V CHKO ŠUMAVA

My, vlastnící nemovitostí v šumavské osadě Pernek-Hory a rovněž my, přátelé Šumavy tímto apelujeme na příslušné orgány státní správy, aby se zasadili všemi legitimními prostředky k zastavení stavebního záměru a jakýchkoliv stavebních činností směřujících k vybudovaní „karavanového parkoviště“ s 18 parkovacími místy v přímém středu klidné šumavské osady Pernek-Hory.

Takový masivní zásah do chráněné lokality považujeme za brutální a odporující zásadám ochrany přírody. Rušivě zasáhne do koloritu okolí, a to nejen samotnou existencí, ale i rušivými prvky, kdy bezprostřední okolí a majitelé přilehlých nemovitostí budou rovněž významně dotčeni.

Investor bez obav porušuje zákon, bez povolení zahájil zemní práce, k přístupu těžké techniky na pozemek použil bez dovolení soukromé sousední pozemky. Takový mafiánský přístup si zřejmě může dovolit, protože jeho projektantem a zároveň zplnomocněným zástupcem v řízení s Městským úřadem Horní Planá (orgán, který má o realizaci stavby rozhodovat) je místostarosta města Horní Planá ing.Vojtěch Ščevík.

Jedná se o trvale podmáčený pozemek, s vysokou hladinou spodní vody a při realizaci záměru vč. vybudování zpevněných ploch lze oprávněně očekávat negativní dopad na okolí včetně rybníčku, který na své náklady vybudoval bývalý majitel domu č.4 MUDr Jaroslav Peterka a pečoval o něj včetně přilehlých obecních pozemků. Současný majitel tuto činnost na základě nájemní smlouvy převzal. V místě kempu, který je nyní mokřinou, se nachází útočiště a zimoviště plazů a obojživelníků. Bude nutné pokácet část dřevin, které tam vysázeli obyvatelé Hor. V lokalitě není vyřešena kanalizace (což bezpochyby může ovlivnit kvalitu vody v nádrži), ani pitná voda. Podle projektové dokumentace záměru stavby je zřejmé, že popisované řešení odvodnění pozemku je nerealizovatelné a způsobí zásadní negativní dopad na sousední pozemky. Projektová dokumentace neřeší ochranu přírody a okolních pozemků před vlivy úniků ropných produktů ze zaparkovaných karavanů

V neposlední řadě považujeme za skandální střet zájmů místostarosty města Horní Planá ing. Ščevíka, který je přímo zainteresován na případné realizaci stavby, v jejímž řízení je účastníkem i město, kde je místopředsedou úřadu. Bude záměr  samozřejmě prosazovat, na úkor drtivé většiny obyvatel osady, které se tento  dotýká.

Vyzýváme investorku, aby tento stavební záměr zastavila a vyzýváme město Horní Planá, aby proti záměru účinně protestovalo..


horylipno.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že horylipno.cz bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...