HORY DĚTEM | DĚTEM HORY

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním určená Vládě ČR, Parlamentu ČR a všem orgánům státní a veřejné moci dotčených obsahem této petice.

Jako občan České republiky žádám výše uvedené orgány státní moci, aby neprodleně a neodkladně zajistili od 1. 3. 2021 podmínky pro řízené setkávání  žáků základních a středních škol v rámci třídních kolektivů a umožnili takto homogenním uzavřeným školním skupinám účast na ozdravném sportovně vzdělávacím pobytu na českých horách, který bude hrazen ze státního rozpočtu nebo dotačního titulu, určeného výhradně za účelem pomoci dětem postiženým dopady zásahu orgánů státní a veřejné moci v souvislosti s epidemiologickými opatřeními.


Petr PED®O Čuma - expert na tvorbu a realizaci volnočasových aktivit a programů pro děti a širokou veřejnost    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr PED®O Čuma - expert na tvorbu a realizaci volnočasových aktivit a programů pro děti a širokou veřejnost, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...