Protihlukové stěny Lysá nad Labem

Vážení spoluobčané, rovněž Vám vadí stále sílící hluk projíždějících vlaků v okolí vašeho bydliště a přejete si s tímto alespoň zkusit něco udělat? Rád bych Vás požádal o podpis petice na žádost rady města o začlenění protihlukových opatření v rámci projektu Rekonstrukce železniční stanice Lysá nad Labem, která částečně již probíhá a města Lysá nad Labem se v dohledné době dotkne v plné síle v podobě "rekonstrukce kolejiště spolu s výstavbou nového ostrovního nástupiště, zvýšením rychlosti ve směru Čelákovice + prodloužením kolejiště..."

Bohužel na můj dotaz z června 2018 zaslaný na MěÚ Lysá nad Labem nikdo nereagoval, a tak jsem se rozhodl zkusit se dotázat na SŽDC, která je zhotovitelem stavby a která by měla mít i veškeré informace. Bylo mi odpovězeno a tato odpověď mě tedy opravdu zarazila. Vyplývá z ní ve zkratce, že byla provedena studie hlučnosti, která vyústila ve výsledek , že téměř žádná protihluková opatření se nechystají (možná pouze cca 200 metrů u některých objektů ), nicméně město se podílelo při připomínkovém řízení např na architektonickém řešení přístřešků na kola... (Výpis z korespondence je ZDE...). 

Když jsem se znovu ptal zastupitelů po loňských volbách , v ruce s odpovědí od SŽDC, tak najednou zde byla komunikace (alespoň tedy od dřívějšího starosty p. Havelky, rovněž k nahlédnutí) s argumenty že vše již proběhlo, nic se nepodcenilo atd. a s matným příslibem že se tímto bude rada a zastupitelstvo zabývat. 

Pojďme prosím svým podpisem říci zastupitelům našeho města že se nechceme spokojit se stávající situací řešení protihlukových opatření (stěn či alespoň zeleného valu) a že si myslíme že v projektu by tato situace měla být zohledněna stejně jako tomu zřejmě bylo např. v Čelákovicíh či v části Vysočan.

Pokud jste dočetli až sem tak děkuji za pozornost.

S pozdravem Miroslav Pomšár (miroslavpomsar@seznam.cz)  


Miroslav Pomšár    Kontaktujte autora petice