Petice za zachování střelnice Hliník ve Frýdku-Místku

My, níže podepsaní, vyslovujeme jasné NE likvidaci střelnice Hliník na adrese Bahno-Příkopy 1600, Frýdek-Místek.(dále jen střelnice).

Stránky střelnice: www.strelnicehlinik.cz

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním


Petiční výbor:

Rybář Petr bytem na adrese  Mitušova 9 Ostrava 3,

Hubert Rodek bytem na adrese Sedliště 9

Švec Pavel bytem na adrese Jungmanova 374 Frýdek-Místek

Romam Niessner bytem na adrese J.Jabůrkové Frýdek-Místek


Za petiční výbor jedná : Rybář Petr

 

Provoz střelnice je řádně schválen Policií ČR.
Někteří zástupci politických stran, kteří zasedají v radě města se snaží střelnici zrušit vypovězením nájemní smlouvy z pozemku na kterém se střelnice nachází. Jiný legitimní důvod pro zrušení střelnice není. Žádáme radu města, aby nepřijímala opatření k zrušení provozu střelnice Hliník.

Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že cítíme určité politické tlaky, rádi bychom prostřednictvím této petice získali podporu pro zachování střelnice.
Střelnice byla zřízena v roce 1952 a je tedy součástí historie města už 68 let.

Střelnice je aktuálně užívána k těmto účelům:
1) Výcvik ozbrojených složek ( PČR, GŘC atd.) - Vzhledem k povaze výcviku nemůže být tento prováděn ve vnitřních střelnicích, jelikož tam není možno simulovat reálné podmínky použití služební zbraně – jiná venkovní střelnice tu již není.
2) Komerční střelba - Možnost přijít si zastřílet i pro občany, kteří nejsou držiteli zbrojního průkazu.
3) Nastřelování zbraní mysliveckým spolkem – nastřelení loveckých zbraní
4) Sportovní střelba SSK - Sportovně střelecký klub Frýdek-Místek letos slaví 30 let své existence
5) Kurzy pro získání zbrojního průkazu a zkoušky odborné způsobilosti k získáni zbrojního průkazu, po získání zbrojního průkazu připravujeme širokou veřejnost na možné použití zbraně v rámci nutné obrany a krajní nouze.
6) Dárkové balíčky zážitkových střeleb, pro širokou veřejnost, bez nutnosti vlastnit zbrojní průkaz.
7) Okresní myslivecký spolek v prostorách střelnice provádí přípravu adeptů myslivosti, zkoušky adeptů pro získání loveckého lístku, věnují se dětem a mládeži v nauce o přírodě.

Hluk:
V roce 2019 proběhly kontroly hlukových limitů v okolí střelnice, které byly provedeny nezávisle na sobě, jak akreditovanou firmou, tak i hygienickou stanicí. U obou subjektů byl výsledek totožný a bylo jimi deklarováno, že provoz střelnice odpovídá stanoveným hygienickým limitům. Tyto kontroly byly provedeny ve třech směrech u paty nejbližších domů, určených k celoročnímu obývání.

Provozovatel střelnice Perifokus s.r.o., okresní myslivecký spolek, sportovní střelecký klub a široká střelecká veřejnost prostřednictvím petičního výboru žádá o pomoc, při snaze zachovat provoz střelnice.


DĚKUJEME!

 

Adresát perice:

Magistrát Města Frýdku-Místku
vedení města
Radniční 1148
738 01


Petr Rybář    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Rybář svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...