Petice absolventů Gymnázia Říčany na podporu učitelů ve sporu s ředitelkou PaeDr. Annou Stočesovou Martinkovou Ph.D.

My níže podepsaní absolventi Gymnázia Říčany využíváme svého práva dle čl. 18, odst. 1 Listiny základních práv a svobod k petici. Vyjadřujeme tímto podporu většinové části pedagogů Gymnázia Říčany ve sporu s ředitelkou školy. Plně se ztožňujeme s požadavkem učitelů a Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu Říčany k okamžité rezignaci ředitelky školy a vypsání výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky školy. 


Matěj Landa    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Matěj Landa, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...