Zachování osmiletého gymnázia v Mariánských Lázních

My, níže podepsaní občané, chceme vyjádřit zásadní nesouhlas se záměrem Karlovarského kraje zrušit v Mariánských Lázních osmileté gymnázium na Gymnáziu a obchodní akademii Mariánské Lázně.

Důvody:

1. Zrušení osmiletého gymnázia zamezí vzdělávání dětí z mikroregionu Mariánskolázeňsko, které by byly nuceny dojíždět do 32 km vzdáleného Chebu, popř. do 40 km vzdáleného Stříbra. Toto dojíždění je finančně a časově náročné (dojíždění + vzdálenost Gymnázia Cheb od nádraží) a pro jedenáctileté děti i nebezpečné.

2. Škola patří mezi nejvíce optimalizované školy v Karlovarském kraji (sloučení Gymnázia a Obchodní akademie v roce 2006 a zrušení oboru Ekonomické lyceum v roce 2009 - vždy z rozhodnutí Rady kraje). Škola se zmenšila z 23 tříd na současných 16.

3. Optimalizace základních škol v Mariánských Lázních v roce 2006 vycházela z předpokladu existence osmiletého gymnázia. Při stále se zvyšujícím počtu žáků, kteří v současné době nastupují do ZŠ, není pro další žáky na základních školách optimální prostor, a to by mohlo znamenat další zhoršování kvality vzdělávání. 

Zrušení osmiletého gymnázia v Mariánských Lázních považujeme za další signál naprostého nezájmu regionálních politiků o život běžných občanů v okrajových částech kraje. O záměru nebylo jednáno s ředitelem školy a informace máme pouze z masmédií. S podobným přístupem Karlovarského kraje nejsme konfrontováni poprvé a tato petice má vyjádřit naši narůstající nespokojenost. Jsme přesvědčeni, že pro důstojný a trvale udržitelný rozvoj Mariánskolázeňska je existence osmiletého gymnázia naprostou nezbytností, proto nehodláme nadále nečinně přihlížet snahám o jeho likvidaci.

Pokud Vám daná situace není lhostejná, vyjádřete svoji podporu podpisem této petice. Děkujeme.


Mgr. Dušan Drexler    Kontaktujte autora petice