Petice na záchranu 54 garáží v Dolních Chabrech

My občané České republiky žádáme zachování družstevních garáží v Dolních Chabrech, v ulici Krbická.

Starostka MČ Praha-Dolních Chaber Mgr. Kateřina Šilhanová Šafránková vypověděla v lednu roku 2021 bez udání důvodu nájemní smlouvu z devadesátých let, navíc s žádostí o zbourání stavby na náklady družstva. Během snahy o diskusi a dotazování se objevily argumentace o nevyhovující výši nájmu či „přeprodej“ garáží za tržní cenu, nicméně pravý zájem nikdy nebyl písemně sdělen a výpověď z nájmu pozemku již od léta 2021 běží. Žádný společenský důležitý důvod k odstranění stavby nevidíme, naopak 54 rodin z blízkého okolí využívá garáže ke své potřebě, kdy někteří se dokonce podíleli na jejich výstavbě koncem sedmdesátých let. Garáže nejsou kulturní památkou, ale vzhledem k dnešnímu zastavění prostor pro bydlení našich dětí a dalšímu rozvoji, jak na soukromých pozemcích, tak na městských, garáže ubývají a automobily jsou tak všude kolem nás – na chodnících, ale už i v přírodě. Stále slýcháme, že je nutné dále rozšiřovat tzv. „modré zóny“ směrem do Čimic a Chaber, ale situaci s parkováním město nijak neřeší, ba naopak jde jen o další způsob, jak z lidí vytahat další peníze. Bděme o tom, co se děje kolem nás a společně zachraňme alespoň tyto garáže.

Petice bude předána Zastupitelstvu MČ Praha-Dolních Chaber k otevřenému jednání pro diskusi občanů vedoucí k možné dohodě o zachování garáží či sloučení nových skutečných zájmů na pozemku pod touto stavbou. Celý případ budeme medializovat a na e-mailovou adresu vám zašleme informace o dalším vývoji. Děkujeme! Občané Dolních Chaber a blízkého okolí.


Pavel Šnýdl, Václav Matoušek, Marek Havelka, Ondřej Holub    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pavel Šnýdl, Václav Matoušek, Marek Havelka, Ondřej Holub svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...