Chraňte naše seniory a zaveďte plošné testování

Vyzýváme tímto vládu České republiky, aby přistoupila k okamžitému plošnému laboratornímu testování na COVID-19 u klientů a personálu všech pobytových zařízení pro seniory a všech uzavřených geriatrických oddělení nemocnic. Klienty a pacienty s pozitivním nálezem je třeba přemístit na uzavřená infekční oddělení zdravotnických zařízení. U personálu, který přicházel do styku s pozitivně identifikovanými klienty a pacienty je nutné nařídit okamžitou karanténu a poté provést druhý kontrolní odběr.

Jedině tak můžeme čelit pandemickému šíření nákazy v nejohroženější části populace. Tato pobytová zařízení se ještě stále potýkají s chronickým nedostatkem ochranných pomůcek, nedostatkem kvalifikovaného personálu a účinnou podporou kompetentních institucí státu. Chraňme životy těch, kteří jsou na naši pomoci závislí a nemohou se bránit. Jde o životy našich spoluobčanů. Ptejme se vlády na to, jaký je skutečný stav počtu ochranných pomůcek a testovacích setů. Je nadále nepřijatelné, aby tato závažná témata byla předmětem marketingových her a manipulací. V Jižní Koreji a na Tchaj-wanu zvládli riziko epidemie jen díky včasnému plošnému testování ohrožených skupin obyvatelstva, cílené karanténě a následné důkladné péči. K masívním opatřením v diagnostice viru přistupuje sousední Německo. Proč to tedy nejde u nás? Poslední případy některých domovů pro seniory, s obětmi na životech musí být posledním mementem!

Vláda musí sloužit zájmům svých občanů a dbát na respektování společných priorit. Tou první z nich je záchrana lidských životů. Je třeba upozornit, že zanedbávání ochrany veřejného zdraví, na jaké narážíme jako novináři v souvislosti s šířením nákazy, má nejen rozměr etický, nýbrž může mít i závažné právní důsledky.

Více zde: http://forum24.cz/vyzva-vlade-ceske-republiky-chrante-nase-seniory-a-zavedte-plosne-testovani

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji FORUM 24 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...