Proti vzniku parkovacích zón v Praze 13

Quoted post

Milan

#25 Článek na webu MČ Praha 13 z 9.1.2013

2013-01-11 02:18

Z níže uvedeného článku vyplývá, že parkovací zóny schvaluje v konečné fázi Rada hl. města Prahy

O parkovacích zónách v Praze 13 není rozhodnuto

V souvislosti s nepřesnostmi v některých médiích a obavami občanů sděluje vedení Prahy 13, že o zřízení placených parkovacích zón v městské části nebylo v žádném případě rozhodnuto a diskuse o této možnosti nadále probíhá.

„Jde o příliš závažný zásah do stávajícího systému parkování, proto se nechceme rozhodovat ukvapeně,“ uklidňuje obavy starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Návrh jsme předložili k veřejné diskuzi a chceme znát stanovisko obyvatel dotčených oblastí.“

Na území Prahy 13, zejména v okolí stanic metra, parkuje zejména v pracovních dnech velké množství řidičů ze středočeských obcí, kteří dojíždějí do Prahy do zaměstnání autem a pokračují metrem do centra. Ti pak zabírají parkovací místa místním obyvatelům. Úvahy o možnosti zřídit v Praze 13 parkovací zóny, které by parkování mimopražských řidičů zabránily, se objevily v loňském roce jako reakce na informace, že podobný krok připravuje sousední Praha 5 a Praha 6. Vedení MČ Praha 13 tedy nechalo zpracovat analýzu dopravy v klidu, jejíž součástí byl návrh rozsahu placených parkovacích zón se zaměřením právě na okolí stanic metra.

Radnice ale nechce zavedení zón vnucovat, pokud by s nimi nesouhlasili místní obyvatelé. Proto byl záměr předložen k veřejné diskusi – místostarosta Aleš Mareček představil záměr v prosincovém zpravodaji Prahy 13 a vyzval občany, aby se k návrhu vyjádřili. Dosud přišlo přes 400 odpovědí na tuto výzvu a dvě petice. Dotaz na postoj ke zřízení parkovacích zón bude také součástí připravovaného průzkumu veřejného mínění mezi občany Prahy 13.

Teprve po důkladném vyhodnocení veřejné diskuse se samospráva Prahy 13 rozhodne, zda hl. městu Praze navrhne zřízení zón v městské části či nikoli. Schválení nových parkovacích zón je v kompetenci Rady hl. města Prahy. Ta však zóny zřídí jedině na základě doporučení městské části. Vedení Prahy 13 bude občany o svých krocích v této oblasti průběžně informovat.

Samuel Truschka
tiskový mluvčí městské části

Odpovědi


Nepřihlášený uživatel

#26 Re: Článek na webu MČ Praha 13 z 9.1.2013

2013-01-15 23:19:09

Vážený pane Truschko,

již jsem žádal pana Marečka a nebyl jsem vyslyšen. Žádám tedy Vás: zveřejněte analýzu dopravy v klidu nebo sdělte, kde je možné se s ní seznámit!

Děkuji

Petr Brychta