Proti vzniku parkovacích zón v Praze 13

Petr

/ #2 Dopis zastupiteli ve věci parkovacích zón.

2012-12-09 21:02

Vážený pane Marečku,

reaguji tímto na Váš článek v časopisu STOP z prosince 2012.
Jako obyvatele Blattného ulice by mne zajímala analýza dopravy v klidu v této a okolních ulicích. Jistě nebyla zadarmo.
Tímto Vás žádám o její zveřejnění nebo zaslání.
Myslím, že jste se měl zeptat občanů na názory před jejím zadáním a ušetřené prostředky využít viz níže.

Bydlím v ulici Blattného a jsem přesvědčen, že problém s parkováním zde nesouvisí s blízkostí stanice metra a mimopražskými návštěvníky. Nejhůř se totiž
parkuje večer, kdy se většina místních obyvatel vrací domů. V této době by parkovací zóny nic neřešily. Jiná situace je v těsné blízkosti stanice metra Hůrka, v Petržílkově ulici, kde by tyto zóny měly možná smysl. V této souvislosti si dovoluji zmínit rozsáhlé podzemní parkoviště pod radnicí, které zřejmě není využíváno v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Návštěvníci se tak musí spokojit s pár místy před radnicí, která nestačí, a proto zabírají místo obyvatelům přilehlých domů.

Pokud byste ale chtěli zřídit zóny v ulicích Blattného apod., mělo by význam jedině zřízení adresných stání k jednotlivým bytům (ale uvědomuji si, že by nevyšlo na všechny). Co by ale podle mne mělo daleko větší smysl, je zrušení "zelených" příčných pruhů omezujících parkování více vozů. Konkrétně v Blattného ulici by se mohlo uvolnit cca 17 parkovacích míst. Argument, ze by se jednalo o zmenšení zeleně, pokládám za nedostatečný, neboť tato místa jsou velmi zanedbaná na rozdíl od zeleně v těsné blízkosti obytných domů.

Z výše uvedených důvodů se zřízením parkovacích zón v naší ulici nesouhlasím, protože i v případě jejich zavedení by se boj o místa nezměnil.

S pozdravem

Petr Brychta
Blattného 2318