Petice proti přejmenování letiště Ruzyně na letiště V. Havla.


Nepřihlášený uživatel

/ #2373 toliko fakta

2012-01-01 23:41

Po válce byl zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Roku 1945 uprchl do Bavorska, kde žil pod cizím jménem a spolupracoval s organizacemi sudetských Němců. Svazek StB – SEO byl spatřen naposledy r.1976. V době ustanovení Charty 77 byl pravděpodobně zlikvidován, nebo odcizen. Československá rozvědka zjistila od Stasi (tajná policie bývalé NDR), že Václav Havel udržoval kontakt se strýcem Milošem nepřímo přes Rakousko až do jeho úmrtí v Mnichově. Mezinárodní image Václava Havla byla zajišťována západoněmeckou rozvědkou – BND. Vydíratelnost a ovladatelnost Václava Havla byla, kromě kolaborace otce a strýce s fašistickým Německem, zabezpečena i tím, že Václav Havel byl do r. 1967 členem KSČ, kteroužto skutečnost prezident tají! BND určila knížete Shwarzenberka jako kurátora Václava Havla, který je pro BND z pohledu dlouhodobé perspektivy nepřijatelný pro svoje špatné osobní vlastnosti, nedostatečné vzdělání a alkoholismus. Je určen urychleně ještě do voleb odevzdat úplný ekonomický mandát nad Československem Německu! Havel byl pověřen uskutečnit řízenou destabilizaci ČSFR a rozdělení státu!
Po navozené krizi určila BND Schwarzenberka za předsedu úřednické vlády v ČSFR. Schvalováním pro ČSFR nevýhodných zákonů a jejich soustavnou novelizací se zajišťuje ireverzibilní ekonomická a politická vazba na SRN. Zajištění kontinuity politiky státu výhodné pro SRN, je pojištěno dosazením 18 agentů BND do federálních a národních vlád, do Federálního shromáždění a do republikových parlamentů. Větší počet agentů je i v mimoparlamentních stranách a počítá se s jejich využitím v politických orgánech po volbách. (Prak 1992)

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...